Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová predstavila priority pre eurofondy na roky 2021 – 2027: Investície do vedy, vzdelania a životného prostredia sú veľkou šancou pre Slovensko

Jasný investičný plán pre Slovensko je pripravený. Ministerka investícií Veronika Remišová predstavila návrh priorít Partnerskej dohody, podľa ktorej budeme v programovom období 2021 – 2027 čerpať takmer 13 miliárd eur z eurofondov. Plánované investície sú rozdelené do oblastí podľa piatich cieľov politiky súdržnosti.

„Partnerská dohoda je strategický plán, podľa ktorého bude Slovensko investovať eurofondy v nasledujúcom období. Príprave jej textu sme venovali veľkú pozornosť, priority sme konzultovali s jednotlivými ministerstvami, samosprávami, akademickou obcou, desiatkami mimovládnych a neziskových organizácií. Dokonca sme k nej zorganizovali historicky prvú Národnú konzultáciu. Návrh Partnerskej dohody je výsledkom mesiacov náročných rokovaní a stoviek stretnutí. Určili sme prioritné oblasti, do ktorých Slovensko potrebuje investovať, aby držalo krok s najvyspelejšími krajinami, aby ľudia u nás mali európsku kvalitu života a žili v zdravom prostredí,“ povedala vicepremiérka Remišová po rokovaní Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, ktorá sa skladá z členov vlády, predstaviteľov samospráv a sociálno-ekonomických partnerov. Predstavitelia samospráv zo ZMOS, ÚMS a SK8, ako aj ostatní partneri vrátane Klubu 500, ocenili kvalitnú prípravu dokumentu zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a vyjadrili mu podporu. Práve Remišovej rezort bude v novom programovom období gestorom Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

 

Investičné priority Partnerskej dohody sú rozdelené do piatich cieľov európskej politiky súdržnosti (príklady):

Inovatívne Slovensko (Inteligentnejšia Európa)

  • veda a výskum, digitálna a dátová ekonomika, inteligentné mestá a regióny, ultrarýchle pripojenie pre všetky domácnosti

Ekologické Slovensko pre budúce generácie (Zelenšia Európa)

  • energetická efektívnosť, zníženie emisií skleníkových plynov, inteligentné energetické systémy, adaptácia na zmeny klímy, udržateľné hospodárenie s vodou, ochrana prírody a biodiverzity, mestská mobilita vrátane cyklodopravy

Mobilita, doprava a prepojenosť (Prepojenejšia Európa)

  • budovanie európskych koridorov TEN-T, dobudovanie diaľnic D1 a D3, rýchlostné cesty, železničná a vodná infraštruktúra, cesty I., II. a III triedy, regionálna železničná doprava

Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (Sociálnejšia Európa)

  • podpora zamestnanosti, rodovo vyvážený trh práce, kvalita a účinnosť vzdelávania, celoživotné vzdelávanie, školská infraštruktúra, sociálne služby a zdravotníctvo, dlhodobá starostlivosť, sociálne inovácie

Kvalitný život  v regiónoch (Európa bližšie k občanom)

  • kvalita verejných služieb, bezpečnosť, pohybové a voľnočasové aktivity, ochrana a obnova kultúrneho dedičstva, udržateľný cestovný ruch

„Na to aby sa  Slovensko zaradilo medzi najvyspelejšie a prosperujúce krajiny, potrebuje dobudovať cestné a železničné koridory, aby sme mali rýchle a bezproblémové spojenie s okolitými štátmi.“ uviedla ďalej ministerka investícií.

„Tiež sa potrebujeme vysporiadať s ekologickými záťažami, ktoré sme zdedili z minulosti, a na to treba stovky miliónov eur. Iba v čistom životnom prostredí sa bude žiť ľuďom lepšie.“

Medzi kľúčové priority Partnerskej dohody patrí  oblasť vedy a výskumu. „Slovensko má obrovský potenciál pre vedu a výskum, a preto navrhujeme významne podporiť inovácie hodné 21, storočia. Potrebujeme investovať do budúcnosti našich detí a kvalitné vzdelanie je v tomto smere prvoradým kľúčom úspechu. Doba sa mení a s ňou aj pracovný trh a my musíme byť na to pripravení. V dohľadnej budúcnosti mnohé profesie zaniknú, ľudia si už nevystačia po celý život s jedinou kvalifikáciou, a preto eurofondy nasmerujeme aj na celoživotné vzdelávanie,“ vysvetlila Remišová.

 

Súčasťou návrhu Partnerskej dohody je rozdelenie prostriedkov

medzi jednotlivé fondy:

Európsky fond regionálneho rozvoja: 7,3 miliardy eur

Európsky sociálny fond: 2,16 miliardy eur

Kohézny fond: 2,66 miliardy

Fond pre spravodlivú transformáciu: 459 miliónov eur

Programy Interreg: 223 miliónov eur

Európsky námorný, rybársky a akvakultúry fond: 15 miliónov eur

 

O návrhu priorít Partnerskej dohody začne Slovensko rokovať v Európskou komisiou v máji. V súčasnosti sa finalizuje návrh európskej legislatívy pre eurofondy 2021 – 2027, ktorú ešte musí schváliť  Európsky parlament. Až potom môže Slovensko predložiť Partnerskú dohodu  na schválenie Európskej komisii.

„Našou ambíciou je, aby Partnerská dohoda bola tým najlepším, reálnym a funkčným plánom pre Slovensko. Priority sú jasné, vďaka nim dostaneme šancu posunúť našu krajinu a zaradiť sa medzi inovačných lídrov Európy. Investície do vedy, výskumu, vzdelania, životného prostredia, ekologickej dopravy a ďalších oblastí zabezpečia ľuďom prosperitu, lepšie platené pracovné miesta a kvalitnejší život v zdravej krajine,“ dodala Remišová.

 

Prezentácia z tlačovej konferencie (PDF, 855 kB)