Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Schválili sme Program dunajského regiónu – spoločne s partnermi zo 14 krajín pomôžeme aj Slovensku

Celková alokácia programu je viac ako 266 miliónov eur

Vláda dnes na svojom rokovaní schválila Program dunajského regiónu. Formou nadnárodnej spolupráce so zahraničnými partnermi Slovensko využíva historickú príležitosť reagovať na výzvy, ktorým môže čeliť spoločne s okolitými krajinami.

„Pokles počtu obyvateľov regiónu, migrácia, ekonomická nerovnosť, energetická závislosť, klimatická zmena a mnohé ďalšie. Toto všetko sú výzvy, ktorým nečelí len Slovensko, ale aj okolité krajiny. Riešenia môžeme hľadať spoločne prostredníctvom nadnárodných projektov, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti, zlepšenia mobility v regióne, posilnenia konkurencieschopnosti a medzinárodnej spolupráce. Z Programu dunajského regiónu získa Slovensko nielen finančné zdroje na realizáciu mnohých užitočných projektov, ale vďaka spolupráci aj cenné poznatky od zahraničných partnerov zo 14 krajín regiónu. Ide o ďalší príklad nadnárodného programu, ktorý Slovensku pomôže byť modernejšou a vyspelejšou krajinou,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort zastrešuje účasť Slovenska v Programe dunajského regiónu.

Celková alokácia programu je 266 379 941 eur, z toho suma vo výške 213 103 953 eur predstavuje príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo financií Maďarskej republiky.

Program dunajského regiónu sa zameriava na nasledovné oblasti:

  • Priorita 1 – Konkurencieschopnejší a inteligentnejší dunajský región
  • Priorita 2 – Ekologickejší nízkouhlíkový dunajský región, lepšie prepojená Európa posilnením mobility a regionálnej konektivity informačných a komunikačných technológií
  • Priorita 3 – Sociálnejší dunajský región
  • Priorita 4 – Lepšie riadenie spolupráce v dunajskom regióne

Pri vytváraní projektového partnerstva v programe musia byť splnené minimálne požiadavky, teda najmenej traja financujúci partneri minimálne z troch krajín regiónu, pričom suma spolufinancovania slovenských projektových partnerov programu zo štátneho rozpočtu je vyčíslená na celé programové obdobie vo výške približne 2 mil. eur.

Program dunajského regiónu spája 14 krajín:

  • členské štáty: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Nemecko (Bádensko-Württembersko a Bavorsko), Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Rakúsko, Slovinsko
  • pristupujúce štáty: Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko
  • susediace štáty: Moldavsko, Ukrajina (Černivetská oblasť, Ivano-Frankovská oblasť, Zakarpatská oblasť, Odeská oblasť).

„Spolupráca s partnerskými krajinami, ktoré zatiaľ nie sú členskými štátmi Európskej únie, je pre nás obzvlášť dôležitá. Úspešné a prosperujúce krajiny na východ od našich hraníc, ale aj na Balkáne, sú kľúčové z hľadiska bezpečnosti našej krajiny aj odolnosti našej ekonomiky voči externým hrozbám,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová.

V rámci nadnárodnej spolupráce Slovensko úspešne participovalo napríklad na projekte DAPhNE, ktorý za účasti partnerov zo šiestich krajín rieši prepájanie prístavov na Dunaji, či na projekte TRANSGREEN, ktorý má prispieť k bezpečnejšej a ekologickejšej cestnej a železničnej sieti, ktoré zohľadnia prvky zelenej infraštruktúry, najmä ekologické koridory.