Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Štartujeme nové eurofondy – prvých 200 miliónov pôjde najmä na školy, telocvične, cesty aj zatepľovanie a obnoviteľné zdroje energie

Prvé výzvy z takmer 13 miliardového balíka z Programu Slovensko vypíše MIRRI SR v prvom štvrťroku

Meníme Slovensko k lepšiemu a štartujeme nové eurofondové obdobie. Po schválení Programu Slovensko na nové programové obdobie nám už Európska komisia poslala aj prvé zálohové platby vo výške takmer 200 miliónov eur. Prvé výzvy z nových eurofondov pôjdu na rozvoj odborného vzdelávania, obnoviteľné zdroje energie, rekonštrukcie regionálnych ciest či modernizáciu základných škôl a športoviská. Program Slovensko je zároveň najväčšou reformou eurofondov v histórii a vďaka zásadnému odbúraniu byrokracie bude získanie príspevkov z fondov EÚ jednoduchšie a rýchlejšie.

„Nový rok začíname skvelou správou – po vyše dvoch rokoch náročných príprav a rokovaní s Bruselom štartujeme nové eurofondové obdobie, v rámci ktorého budeme môcť na rozvoj Slovenska a lepší život ľudí využiť takmer 13 miliárd eur. Sme medzi prvými šiestimi krajinami EÚ, ktoré majú kompletne schválené programovanie na nové obdobie a pre našu krajinu je to obrovská šanca, ako sa posunúť vpred. Nové eurofondy, ktoré zastrešuje Program Slovensko, pôjdu podľa nových a jednoduchších pravidiel,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

„Európska komisia nám už uhradila aj prvé zálohové platby vo výške takmer 200 miliónov eur na hlavný Program Slovensko a dva programy cezhraničnej spolupráce Interreg. To znamená, že už onedlho môžeme začať vyhlasovať prvé výzvy. Zamerané budú na rozvoj odborného vzdelávania, znižovanie energetickej náročnosti budov – od zatepľovania až po obnoviteľné zdroje energie – cesty II. a III. triedy a modernizáciu základných škôl vrátane školských športovísk. Tieto oblasti patrili medzi naše priority, keď sme s Európskou komisiou rokovali o tom, kam pôjdu peniaze z nového eurobalíka. Boli to nesmierne náročné rokovania, pretože základná infraštruktúra mala byť dávno vybudovaná, no predchádzajúce vlády riešenie týchto problémov dlhodobo zanedbávali. Slovensko má teraz historickú šancu dobehnúť zameškané a môžeme zásadne zlepšiť kvalitu života ľudí vo všetkých regiónoch,“ uviedla vicepremiérka.

Prvé výzvy z nových eurofondov vypíše Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v prvom štvrťroku 2023. Na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl a školských športovísk pôjde 57 miliónov eur, na lepšie odborné vzdelávania na hornej Nitre 15 miliónov eur, na modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy 47 miliónov eur a na znižovanie energetickej náročnosti budov a obnoviteľné zdroje energie 154 miliónov eur.

„Zameranie prvých výziev nie je náhodné. Vychádzali sme z veľmi podrobných štatistík, ktoré napríklad ukazujú, že školám nielenže chýbajú miesta pre žiakov, ale ich budovy sú tiež veľakrát v havarijnom stave – a to nielen školy v menej rozvinutých regiónoch, ale aj v Bratislavskom kraji. Od zatečených stien, nevyhovujúcich sociálnych zariadení, podláh, starých okien, nebezpečných elektroinštalácií či striech, až po celé budovy a telocvične. Preto prvých takmer 60 miliónov eur dáme práve do obnovy školskej infraštruktúry. Ak chceme, aby na Slovensku vyrastala vzdelaná a šikovná generácia, deti musia mať v prvom rade pre vzdelávanie vytvorené vhodné podmienky. Modernizácia škôl, vybavenie učební a, samozrejme, kvalitní pedagógovia, sú kľúčom k úspešnej budúcnosti mladých ľudí,“ zdôraznila Remišová.

Z eurofondov si budú môcť školy vybudovať aj telocvične a športoviská. Podľa údajov ministerstva školstva nemá vlastnú telocvičňu viac ako polovica z vyše 2 000 základných škôl. „Pohyb a zdravý životný štýl detí sú dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania na školách. Všetky deti musia mať preto dobré podmienky na športovanie a pohybové aktivity,“ upozornila Remišová. Na kvalitnejšie školstvo a vzdelávanie sme v Programe Slovensko celkovo určili 927 miliónov eur. Obnovíme a postavíme školy pre 140 000 žiakov.

„Ďalším dlhodobo zanedbávaným problémom, ktorý priamo ovplyvňuje životy ľudí v regiónoch, je stav ciest II. a III. triedy. Bez kvalitnej a bezpečnej cestnej infraštruktúry môžeme iba ťažko hovoriť o férovom rozvoji regiónov a podpore lokálnej ekonomiky. Na výstavbu a modernizáciu ciest II. a III. triedy preto v čo najkratšom čase vyhlásime výzvu za takmer 47 miliónov eur,“ povedala vicepremiérka. V roku 2021 bolo viac ako 4 300 kilometrov regionálnych ciest v nevyhovujúcom a vyše 800 kilometrov dokonca v havarijnom stave.

Nové eurofondy hneď na začiatku budú smerovať aj do znižovania energetickej náročnosti bytových domov, zatepľovania a využívania obnoviteľných zdrojov energie. „Aj vo svetle ruskej agresie proti Ukrajine musíme zásadne zvýšiť energetickú bezpečnosť Slovenska. Jedným z opatrení v tomto smere je aj zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov. V Programe Slovensko na to máme 722 miliónov eur, vďaka čomu bude možné znížiť energetickú náročnosť pre 16 000 bytov a 260 verejných budov,“ priblížila Remišová.

Program Slovensko, ktorý Európska komisia schválila v novembri 2022, predstavuje radikálnu zmenu v celom systéme eurofondov. Doterajších šesť hlavných operačných programov sa v ňom zlúčilo do jediného – s jednými pravidlami, jednou metodikou a jedným manažmentom. Spleť 33 rôznych administratívnych orgánov sa zredukovala na tretinu. Nové fondy EÚ sa budú riadiť jednoduchšími pravidlami a kontrolu verejného obstarávania pre Program Slovensko bude vykonávať výlučne Úrad pre verejné obstarávanie.

„Poučení chybami, ktoré sme zdedili z minulého obdobia, sme pripravili ambicióznu reformu v oblasti eurofondov. Radikálne odbúranie byrokracie je kľúčové pre lepšie a rýchlejšie čerpanie. Už v dobiehajúcom období sme v tomto smere urobili zásadný krok vpred, keď sme od marca 2020 presadili celkovo päť antibyrokratických balíčkov opatrení. Vďaka tomu Slovensko výrazne zlepšilo využívanie eurofondov a za necelé tri roky od nástupu vlády sme využili 6 miliárd eur, kým za 6 rokov predchádzajúcich vlád to bolo len 4,9 miliardy eur. Za tri roky z eurofondov nám neprepadlo ani jediné euro a v roku 2022 sme navyše dosiahli historicky najvyšší objem čerpania v dobiehajúcom programovom období – viac ako 2 miliardy eur. Zmeny a opatrenia, ktoré sa osvedčili, sme preniesli aj do nových eurofondov,“ povedala ministerka investícií.

Základná riadiaca dokumentácia pre nové programové obdobie má iba 73 strán v porovnaní s vyše 460 stranami v predchádzajúcom období. „Výrazne sa zredukoval aj rozsah ostatnej metodickej dokumentácie. Prijímateľov pri predkladaní žiadostí o príspevok čaká menší počet administratívnych úkonov, oveľa menej podmienok pre poskytnutie príspevku a jednoduchšie vykazovanie výdavkov. Pri verejnom obstarávaní zjednocujeme postupy a zjednodušujeme kontroly, čo prinesie najmä zefektívnenie posudzovania zákaziek,“ vymenovala ministerka Remišová.

Zmeny sa týkajú napríklad stavebných rozhodnutí, ktoré žiadatelia nemusia prikladať už k žiadosti, ale až k dňu začiatku realizácie projektu. Žiadateľ si tak nemusí vybavovať stavebné povolenie v čase, keď ešte nevie, či bude jeho žiadosť o podporu schválená.

Takisto aj vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov sa bude overovať až po schválení žiadosti. Vysporiadanie pozemkov v minulosti spôsobovalo neúmerné predĺženie konania. Stačilo, ak mal len jeden žiadateľ s týmto problém a už sa nemohla vyhodnotiť celá výzva, prípadne hodnotiace kolo a všetci ostatní museli čakať, kým si ten jeden žiadateľ problém odstráni. Po novom sa skrátka „nevysporiadaná“ časť projektu nebude financovať z eurofondov, pričom doteraz by to znamenalo neschválenie celej žiadosti.

Zásadne zjednodušujeme aj kontroly žiadostí o platbu. Počet povinných kontrol znižujeme na polovicu a počet kontrol verejných obstarávaní sa zníži o tri štvrtiny.

„Pre Slovensko bude rok 2023 rokom historickej šance, ako sa naplno rozbehnúť. Máme príležitosť zásadne zlepšiť systém vzdelávania, podporiť výskum, zlepšiť prostredie pre firmy a podnikateľov, mať zdravšiu a čistejšiu krajinu, byť energeticky sebestačnejší… Som presvedčená, že túto šancu využijeme naplno. Spoločne meníme Slovensko k lepšiemu,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Štartujeme nové eurofondy_prezentácia_pdf