Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Vďaka našej podpore vznikli stovky kilometrov cyklotrás dôležitých pre zdravší a lepší život v regiónoch

Pomáhame rozvíjať cyklodopravu na Slovensku. Spolu až 382 kilometrov nových cyklistických trás sa vybudovalo v aktuálnom programovom období s podporou z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Z nich takmer 66 kilometrov cyklotrás vzniklo vďaka nedávno vyhodnotenej výzve na podporu nemotorovej dopravy v regiónoch.

 „Cyklodoprava sa dnes stáva zmysluplnou a plnohodnotnou dopravnou alternatívou – je lacná, ekologická, prospieva nášmu zdraviu a je úlohou štátu, aby bola cesta na bicykli do práce, školy či za turistikou aj bezpečná. Preto jednou z oblastí, ktorú podporujeme z eurofondového programu IROP je práve rozvoj cyklodopravy na Slovensku a budovanie nových a cyklotrás, ktoré sú bezpečné pre cyklistov, chodcov aj šoférov,“ uviedla vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová, ktorá dlhodobo podporuje rozvoj bezpečnej a ekologicky čistej cyklodopravy.

V rámci nedávno vyhodnotenej výzvy, vyhlásenej od augusta 2020 do mája 2021, uspelo 29 projektov z rôznych častí Slovenska, s výnimkou Bratislavského a Žilinského kraja. Najviac, osem projektov sa uskutoční v Nitrianskom kraji. Sú medzi nimi napríklad dva projekty „Do práce ekologicky“, ktoré patria do Ponitrianskej cyklomagistrály. Tá po dobudovaní prepojí Topoľčany, Nitru, Šurany, Nové Zámky, Kolárovo a obce pri rieke Nitra s medzinárodnou cyklistickou trasou Eurovelo 6, ktorá vedie od Atlantického oceánu až po Čierne more a prechádza aj Nitrianskym krajom.

Sedem projektov poteší cyklistov v Trnavskom kraji a šestica projektov rozšíri možnosti cyklodopravy v Trenčianskom kraji. Obidva kraje pritom uspeli s projektmi, ktoré sú súčasťou jednej z našich najdôležitejších cyklotrás – Vážskej cyklomagistrály.

Vedie popri rieke Váh a jej kanáloch cez tri kraje – Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj. Zámerom je vytvoriť bezpečnú cyklocestu, ktorá zlepší možnosti nielen pre rozvoj cykloturizmu, ale aj na cestu do práce, školy či za službami. Z programu IROP išlo na budovanie 100-kilometrovej trasy doteraz spolu takmer 7 miliónov eur.

Podporu získala ďalej cyklotrasa v podjazde pod Univerzitným mostom v Nitre, ktorá prepojila dve cyklocesty, tiež cyklotrasa, ktorá bezpečne spojila Dubnicu nad Váhom s jeho mestskou časťou Prejta, ako i tri cyklotrasy v Brezne (C2, C5 a C10), 1. etapa cyklistického prepojenia Trnavy s Bohdanovcami nad Trnavou a Špačincami a iné.

Celkovo do výzvy prišlo 47 žiadostí o podporu. Úspešných bolo 29 projektov, medzi ktoré sa rozdelilo spolu takmer 22 miliónov eur.

Všetky podporené projekty možno na nájsť: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/implementacia-irop/zoznam-projektov-irop/index.html

„Budovanie kvalitných a bezpečných cyklistických magistrál, ale aj menších cyklociest vytvára reálne alternatívy k motorovej doprave. Popri nesporným prínosoch pre naše životné prostredie, pomáha rozvíjať miestny turizmus. Prináša tak do regiónov viac pracovných príležitostí a príjmov z cestovného ruchu. V investíciách do cyklistickej dopravy, po ktorých je v regiónoch silný dopyt, preto plynulo pokračujeme,“ uviedla ministerka Remišová.

Na podporu nemotorovej a najmä cyklistickej dopravy smerovalo v aktuálnom programovom období 2014-2020 zo 4 výziev spolu 156,3 milióna eur. Do začiatku apríla tohto roka bolo podporených 156 projektov za spolu takmer 95 miliónov eur. Vďaka nim vzniklo 382 kilometrov nových cyklistických trás a 1 003 prvkov doplnkovej infraštruktúry.

Zo štyroch výziev sa v súčasnosti ešte dve vyhodnocujú. Obe MIRRI SR vyhlásilo minulý rok, konkrétne 21-miliónovú výzvu z augusta pre celé Slovensko a 10-miliónovú výzvu v decembri pre Prešovský kraj na rozvoj cykloturistiky v národnom parku Poloniny.