Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vláda schválila systém plnenia základných podmienok pre čerpanie eurofondov v novom programovom období

Na využívanie eurofondov v novom programovom období musí Slovensko splniť tzv. základné podmienky stanovené v legislatíve Európskej únie. Bez nich nám totiž EÚ nepreplatí vynaložené výdavky. Systémové pravidlá pre zabezpečenie tejto úlohy prináša „Návrh koordinácie plnenia základných podmienok politiky súdržnosti EÚ a ich uplatňovania počas programového obdobia 2021 – 2027“. Materiál, ktorý predložil na rokovanie kabinetu minister investícií Peter Balík, schválila vláda.

Materiál popisuje spôsob pravidelného odpočtu a informovania o plnení základných podmienok pre čerpanie nových eurofondov na Slovensku. Koordinátorom procesu je Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Za plnenie podmienok však zodpovedajú podľa oblasti svojej pôsobnosti jednotlivé ministerstvá, úrady a štátne inštitúcie, ktoré sú zapojené do čerpania nových eurofondov z Programu Slovensko. Cieľom je, aby sa všetky podmienky EÚ, ktoré sú potrebné pre úspešné využitie európskych zdrojov, uplatňovali počas celého programového obdobia. Preto sa ich plnenie bude pravidelne vyhodnocovať. Vždy na začiatku roka vláda prerokuje informatívny materiál, ktorý zhodnotí aktuálny stav a proces plnenia základných podmienok čerpania eurofondov.

Tak, ako má Plán obnovy a odolnosti svoju reformnú časť, na ktorú sa viažu investície, tak základné podmienky predstavujú „zložku štrukturálnych reforiem“, ktorou sú podmienené investície z eurofondov. EÚ totiž podmieňuje využívanie eurofondov tým, že štát musí mať v danej investičnej oblasti prijatý strategický rámec, potrebnú legislatívu alebo zavedený súbor koncepčných opatrení, ktorý okrem iného pomáha plneniu národných aj európskych záväzkov. Medzi základné podmienky patrí napríklad presadzovanie využívania energie z obnoviteľných zdrojov v jednotlivých odvetviach, aktualizované plánovanie potrebných investícií do odvetvia vodohospodárstva a odpadových vôd, tiež národné strategické rámce pre rodovú rovnosť, sociálne začlenenie a znižovanie chudoby, integráciu Rómov či pre zdravie a dlhodobú starostlivosť a ďalšie.

Eurofondy pomáhajú Slovensku od jeho vstupu do Európskej únie v máji 2004 zvyšovať kvalitu života, zavádzať inovácie – byť modernejšou krajinou. V končiacom programovom období 2014 – 2020 sa eurofondy investovali cez šesť operačných programov, ktoré riadilo šesť rôznych ministerstiev. „Nové eurofondy cez Program Slovensko prinášajú zjednodušenie a zefektívnenie celého procesu, jednotné pravidlá a menej byrokracie. Keďže bude iba jeden program, budú sa zároveň ľahšie presúvať peniaze medzi jednotlivými investičnými prioritami – bez potreby súhlasu Európskej komisie,“ upozornil minister investícií Peter Balík.

Najviac z celkovej takmer 13-miliardovej obálky Programu Slovensko ide na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či turizmu podporí 400 miliónov eur. Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu v objeme 441 miliónov eur, ktorý pomôže hornej Nitre a iným priemyselným regiónom v prechode na čistú ekonomiku. Už v tomto roku sa z Programu Slovensko plánujú výzvy za vyše 5 miliárd eur.