Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

ITAPA: Vízia rozvoja kybernetickej a informačnej bezpečnosti verejnej správy z pohľadu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Na najväčšej technologickej konferencii na Slovensku ITAPA, ktorá sa konala v hoteli Crowne Plaza, vystúpil aj generálny riaditeľ Sekcie kybernetickej bezpečnosti Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Ervín Šimko. Nosnou témou bola Vízia rozvoja KIB verejnej správy z pohľadu MIRRI SR.

Dôležitým bodom pre zvýšenie úrovne bezpečnostných opatrení, bolo spomenúť národné projekty a výzvy v oblasti kyberbezpečnosti, kde generálny riaditeľ informoval o otvorených, a aktuálnych výzvach pre verejnú správu, vysoké školy, zdravotnícke zariadenia a vybrané ústredné orgány štátnej správy.

V rámci svojej prezentácie sa podelil o cenné informácie týkajúce sa štandardizácie prostredia, vzdelávania zamestnancov vo verejnej správe v KIB a najmä osveta verejnosti.

Generálny riaditeľ zdôraznil dôležitosť kybernetickej bezpečnosti v súčasnom digitálnom svete a predstavil Cyber arénu – inovatívny projekt zameraný na simuláciu kybernetických útokov a obranných stratégií.  Tento projekt je kľúčový pre vzdelávanie a prípravu odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj pre testovanie a zlepšovanie bezpečnostných protokolov na národnej úrovni.

Na záver sa zúčastnil diskusného panelu na tému Stratégia kybernetickej bezpečnosti v štáte, kde poukázal na alarmujúci problém, že Slovensko čelí výraznému nedostatku kvalifikovaných profesionálov schopných čeliť moderným kybernetickým hrozbám. „Je nevyhnutné, aby sme ako spoločnosť podnikli okamžité kroky na zvýšenie počtu odborníkov v kybernetickej bezpečnosti. Musíme investovať do vzdelávania a osvety, aby sme mohli efektívne chrániť naše digitálne hranice,“ poznamenal Šimko.

Diskusia sa tiež zamerala na potrebu zlepšenia vzdelávacích programov a poskytovania príležitostí pre mladých ľudí, ktorí majú záujem o kariéru v kybernetickej bezpečnosti. Diskutujúci sa zhodli na tom, že je potrebné vytvoriť viac stimulov a programov, ktoré by podporili záujem a rozvoj potrebných zručností v tejto oblasti.

„Len spoločným úsilím môžeme prekonať tieto výzvy a zabezpečiť bezpečnejšiu budúcnosť pre nás všetkých,“ uzavrel E. Šimko.