Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MIRRI SR pomáha inštitúciám štátnej správy a samosprávy v rozvoji informačnej a kybernetickej bezpečnosti, uzatvorilo výzvu za 10 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) uzatvorilo posledné 7. hodnotiace kolo výzvy „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“, v rámci ktorej mohli subjekty štátnej a verejnej správy, vyšších územných celkov, miest a obcí požiadať o nenávratný finančný príspevok. Zároveň sa končí aj podpora z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) za obdobie 2014 – 2020.  

Podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti je až 1 000 miest a obcí zaradených medzi tzv. poskytovateľov základnej služby, z čoho im vyplývajú presne definované povinnosti. Pre mnohé mestá a obce je však splnenie legislatívnych požiadaviek náročné najmä z hľadiska dostupných financií a ľudských zdrojov. Práve vďaka príspevku z vyhlásenej dopytovej výzvy budú môcť túto úlohu zvládať efektívnejšie.

Aj vďaka zjednodušeniu a zrýchleniu administratívnych procesov za posledných 12 mesiacov bolo predložených viac než 80 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, pričom výška predloženej žiadosti mohla byť vo výške nenávratného finančného príspevku od 70-tisíc eur do 450-tisíc eur. Takmer polovicu žiadostí predložili mestá a samosprávne kraje, pričom práve samospráva tvorí najväčšiu skupinu tzv. prevádzkovateľov základnej služby.

Na dopytovú výzvu bolo zo zdrojov EÚ vyčlenených 10 miliónov eur. Predložené žiadosti prevýšili alokáciu na túto dopytovú výzvu o 1,41 mil. eur, čo potvrdzuje vážny záujem verejnej správy o zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti.