Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Bezpečnejší digitálny svet: Do účinnosti vstupuje akt o digitálnych službách

V sobotu 17. februára 2024 vstúpil do účinnosti akt o digitálnych službách – nová legislatíva Európskej Únie (EÚ), ktorá prinesie výrazné zmeny v digitálnom prostredí. Zavádza prísnejšie opatrenia na reguláciu online platforiem a ochranu spotrebiteľov, aby bola zabezpečená vyššia úroveň dôvery verejnosti voči digitálnym službám.

Cieľom aktu o digitálnych službách ako prvého „digitálneho“ nariadenia na svete, ktorým sa ustanovuje, že digitálne spoločnosti v celej Únii zodpovedajú za obsah zverejňovaný na svojich platformách, je prispieť k budovaniu bezpečného online prostredia, zlepšeniu podmienok poskytovania inovatívnych cezhraničných online služieb, k posilneniu postavenia používateľov a ochrane ich základných práv. Snahou je teda zavedenie účinného dohľadu, presadzovania a spolupráce orgánov členských štátov a Európskej komisie nad digitálnymi službami.

„Som presvedčený, že nová legislatíva prinesie pozitívne zmeny a to zlepšenie dôveryhodnosti týchto služieb, ako aj zvýšenie ochrany používateľov. Online platformy sa stali každodennou súčasťou našich životov a prinášajú nám mnoho výhod, no netreba zabúdať na to, že aj v digitálnom priestore musia platiť jasné pravidlá,“ uviedol v kontexte účinnosti aktu o digitálnych službách štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin.

Digitálne spoločnosti tak budú niesť väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť svojich služieb a dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľov. Nariadenie tiež ukladá online platformám povinnosť efektívne odstraňovať nelegálny obsah a dezinformácie, čím sa má zvýšiť bezpečnosť online prostredia. Okrem toho sa budú musieť platformy viac angažovať v boji proti podvodom, čím sa zabezpečí lepšia ochrana spotrebiteľov aj v praxi.

V jednotlivých členských štátoch aktuálne prebieha proces určenia tzv. koordinátorov digitálnych služieb, ktorí budú zodpovední za uplatňovanie a presadzovanie tohto nariadenia. Napriek tomu, že MIRRI SR nie je priamo zodpovedné za jeho implementáciu, zohralo dôležitú úlohu v procese rokovaní na úrovni EÚ, v rámci ktorých intenzívne spolupracovalo s Ministerstvom hospodárstva SR ako hlavným gestorom aktu.

Keďže nové pravidlá budú zjednotené a priamo uplatniteľné v celej EÚ, zefektívnia tak cezhraničné poskytovanie digitálnych služieb, podporia inovácie a zabezpečia rovnakú úroveň ochrany pre všetkých občanov Únie.