Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Digitálna transformácia Slovenska nadobúda svoje kontúry – Vnútroštátny Plán Digitálnej dekády predložíme Európskej komisii

Na Úrade vlády SR sa dnes uskutočnilo už 24. zasadnutie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (Rada vlády SR). Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík ako predseda Rady vlády SR viedol stretnutie, ktoré sa venovalo viacerým bodom týkajúcim sa práve digitálnej transformácie Slovenska.

Hlavnou témou zasadnutia bolo schválenie návrhu Vnútroštátneho plánu Digitálnej dekády Slovenskej republiky (Vnútroštátny plán). Ten predstavuje strešný dokument všetkých doteraz prijatých národných stratégií v oblastiach digitalizácie a informatizácie a určuje opatrenia na naplnenie digitálneho potenciálu krajiny. Na príprave dokumentu spolupracovala sekcia digitalizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s relevantnými verejnými aj súkromnými partnermi, aby opatrenia čo najlepšie odrážali potreby Slovenska. Rada vlády SR odporučila Vnútroštátny plán predložiť Európskej komisii. Zaslaný jej bude do 9. októbra 2023.

Rada vlády SR bola tiež informovaná o napĺňaní cieľov už existujúcich digitálnych stratégií Slovenska. Informácie o ich napĺňaní budú predložené na rokovanie vlády SR do konca septembra 2023.

Ďalšími diskutovanými témami bola napríklad praktická implementácia cieľov digitálnej transformácie Slovenska, vzdelávacia aktivita v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy, pripravovaná vyhláška o riadení projektov a zmenových požiadavkách v prevádzke informačných technológií verejnej správy či informácia o stave a pláne realizácie opatrení krízového riadenia pre rok 2023 schválených v rámci Správy o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Členovia tiež venovali pozornosť informácii o pripravovaných výzvach a vyzvaniach v oblasti digitalizácie a informatizácie z Programu Slovensko, ako aj Plánu obnovy a odolnosti.

Zasadnutie Rady vlády SR uzatvorila diskusia o legislatívnej úprave vlastníctva, ochrany a výmeny údajov, legislatívnej úprave elektronizácie činnosti orgánov verejnej moci, ako aj o súčasnej podobe zákona o verejnom obstarávaní a implementácii centrálneho ekonomického systému v štátnej správe.

Viac informácií o Rade vlády SR nájdete TU.