Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Európska komisia otvorila tretiu vlnu výziev v programe Nástroj na prepájanie Európy – CEF Digital

V rámci programu Nástroj na prepájanie Európy – časť digitál (CEF Digital), otvorila Európska komisia tretiu vlnu výziev na predkladanie projektových návrhov v hodnote vyše 240 miliónov eur. Ich cieľom je posilniť zavádzanie ultrarýchlych, bezpečných a udržateľných digitálnych infraštruktúr.

Európsky Program CEF Digital prispeje k rozvoju gigabitových a 5G sietí, ako aj k zvýšeniu kapacity a odolnosti digitálnych chrbticových infraštruktúr a k digitalizácii dopravných a energetických sietí.

Aktuálna vlna výziev zahŕňa témy:

  • pokrytie 5G pozdĺž dopravných koridorov (rozpočet: 100 miliónov eur),
  • 5G siete a Edge Cloud pre inteligentné komunity (rozpočet: 51 miliónov eur),
  • chrbticová konektivita pre digitálne globálne brány (rozpočet: 90 miliónov eur).

Prvé dve výzvy sa zameriavajú na zlepšenie 5G pripojenia vo vidieckych komunitách a mestských oblastiach, aby sa zabezpečilo, že všetci občania EÚ budú mať prístup k digitálnym technológiám a službám. Výzvy tiež podporujú rozvoj 5G infraštruktúry pozdĺž európskych dopravných koridorov, napríklad na podporu služieb bezpečnosti cestnej premávky a poskytovanie služieb gigabitového pripojenia pre vodičov a pasažierov, pričom sa zabezpečí integrácia 5G/cloudu a edgeových technológií.

Prostredníctvom výzvy na digitálne globálne brány sa podporia chrbticové internetové spojenia. Cieľom je zlepšiť výkon a odolnosť pripojenia aj vo vzdialených a riedko osídlených oblastiach a medzi EÚ a tretími krajinami, čo je kľúčom k zvýšeniu kapacity a odolnosti digitálnych sietí Únie v súlade so stratégiou globálnej brány EÚ.

Rozvoj rozsiahleho a vysokokvalitného pripojenia je jedným z cieľov digitálnej dekády, ktorý umožní EÚ dosiahnuť dôležité digitálne ciele. Napríklad urýchli zavádzanie a nasadzovanie koncových cloudových uzlov.

Uzávierka prihlášok na predkladanie projektových návrhov do výziev je predĺžená do 20. februára 2024. Výzvy sú zverejnené na európskom Funding&Tenders portáli.

Viac informácií o procese podávania žiadostí, hodnotenia projektov a udeľovania grantov bude k dispozícii na online informačnom dni 26. októbra 2023. Národný kontaktný bod v SR: MIRRI SR, sekcia digitalizácie, tel.: +421 2 2092 8210, email: cefdigital@mirri.gov.sk.