Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informačný deň k výzve na projekty 5G siete a Edge Cloud pre smart komunity z programu Nástroj na prepájanie Európy

Program Nástroj na prepájanie Európy – Digital (CEF Digital) v najnovšej výzve podporí miestnych inovátorov, ktorí v svojich projektoch počítajú s novými možnosťami sietí 5G. Umožní im efektívnejšie poskytovať verejné služby, a to napríklad aj v menej obývaných alebo vidieckych oblastiach. Podrobnosti o výzve v celkovej výške 51 miliónov eur predstaví všetkým záujemcom 13. decembra informačný deň, ktorý pripravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s Európskou komisiou.

Najnovšia výzva CEF Digital je zameraná na projekty:

  1. nasadzovania infraštruktúry 5G schopnej poskytovať špičkovú konektivitu s vlastnosťami (ako je gigabitový výkon, vysoká hustota používateľov, všadeprítomné pokrytie, kapacita na pripojenie zariadení internetu vecí, nízka latencia a spoľahlivosť), ktoré sú schopné podporovať inovatívne poskytovanie verejných služieb a služieb všeobecného záujmu alebo služieb všeobecného hospodárskeho záujmu;
  2. projekty na spájanie nasadených 5G sietí s edgeovými systémami schopnými podporovať prípady použitia a aplikácie náročné na dáta, ktoré vyžadujú príslušné sociálno-ekonomické subjekty (verejné orgány alebo verejné a súkromné entity poverené vykonávaním služieb všeobecného záujmu alebo všeobecného ekonomického záujmu).

Informačný deň k výzve sa uskutoční formou webinára v anglickom jazyku v stredu 13. decembra 2023 od 10:00. Jeho účastníci sa dozvedia všetky potrebné informácie o cieľoch výzvy, podmienkach na zapojenie svojich projektov do výzvy, o procese podávania žiadosti aj o hodnotiacom procese. Na záver dostanú priestor na otázky pre zástupcov Európskej komisie.

Na webinár je potrebné sa prihlásiť vopred – do 12. decembra do 12:00 cez registračný formulár. Zaregistrovaní záujemcovia dostanú deň pred webinárom linku na pripojenie sa (MS Teams alebo Webex).

CEF-nová výzva_informačný deň_agenda EN