Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ján Hargaš: Pozvanie medzi európske krajiny D9+ je pre Slovensko veľkou príležitosťou

Včera sa v Prahe uskutočnilo stretnutie ministrov aliancie D9+ k prehĺbeniu spolupráce medzi EÚ a USA v oblasti digitálnych technológií. Zúčastnené krajiny v diskusii hľadali možnosti vzájomnej spolupráce s cieľom rozvíjať digitálnu ekonomiku naprieč Atlantikom.

„Krajiny D9 udávajú tempo digitalizácie Európskej únie. Aj preto ako krajina vnímame prizvanie do diskusie ako jedinečnú možnosť otvárať témy a formovať spoluprácu v oblasti digitálnych technológií medzi EÚ a USA. Možnosť spolupráce v oblasti umelej inteligencie, jej regulácia, boj proti dezinformáciám, či predvídateľný a bezpečný online priestor pre podniky a občanov sú vysoko aktuálne témy, ktoré rieši aj naše Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci digitálnej agendy,“ stručne zhrnul zaujímavé myšlienky zo stretnutia štátny tajomník Ján Hargaš, ktorý so svojím tímom Slovensko zastupoval.

Nosnou témou diskusií boli vzájomné vzťahy USA a EÚ v rámci Rady pre technológie a obchod (TTC). Tá vznikla v júni 2021 po nástupe prezidenta Bidena s cieľom zlepšiť obchodné vzťahy medzi USA a EÚ a predchádzať nepotrebným technickým bariéram v obchode, hľadať spoločné štandardy digitálneho obchodu, podporovať kybernetickú bezpečnosť, umelú inteligenciu a inovatívne technológie.

Štáty D9+ a Európska komisia diskutovali aj o podpore a vzájomnej spolupráci v oblasti zachovania otvorenosti a slobody internetu, spoločnom postupe voči dezinformáciám, o zabezpečení prístupu k polovodičom a nerastným surovinám a o budovaní bezpečných dodávateľských reťazcov.

Medzi ďalšie témy patrila aj podpora budovania dôveryhodnej umelej inteligencie, podpora start-upov, malých a stredných podnikov, či spolupráca na opätovnom vytvorení rámca pre voľné toky údajov medzi EÚ a USA, spolupráca na tvorbe štandardov digitálnej komunikácie (najmä 6G), aby sa rozšírilo využívanie kvantovej komunikačnej infraštruktúry.

Ján Hargaš vo svojom prejave zdôraznil potrebu stavať diskusiu na spoločných hodnotách a prístupe USA a EÚ k technológiám a internetu, pričom dodal: „Veríme, že aj spolupráca v rámci TTC prispeje k spoločnému postupu na obranu slobody internetu voči vplyvom krajín, ktoré usilujú o zmenu súčasného nastavenia architektúry slobodného a otvoreného internetu.“

Jednou z priorít diskusie bola spolupráca pri zabezpečení prístupu k polovodičom. „Zabezpečenie prístupu k polovodičom, k nerastným surovinám a budovanie súvisiacich bezpečných dodávateľských reťazcov je spoločnou prioritou, ktorá sa dotýka nie len automobilového sektora, ale predovšetkým významne postihuje elektrotechnický sektor. Preto v tejto oblasti predpokladáme užšiu a efektívnu spoluprácu v záujme strategickej bezpečnosti EÚ, budovania jej otvorenej strategickej autonómie a nezávislosti od tretích krajín“, dodal Ján Hargaš.

Ďalšou dôležitou témou, ktorá odznela, je spolupráca na spoločných technologických štandardoch. Slovensko vníma pracovnú skupinu TTC pre technologické štandardy najmä z hľadiska spoločného presadzovania štandardov v medzinárodných organizáciách typu ITU, vrátane technických noriem pre umelú inteligenciu. S cieľom viesť v tomto smere vývoj na globálnej úrovni je nevyhnutným predpokladom vzájomná koordinácia európskych a amerických štandardov.

„Zároveň je ale veľmi dôležité, aby sme nielen prijímali nové regulácie a zhodli sa na technologických štandardoch, ale aby sme dokázali v praxi tieto pravidlá uvádzať do života. A to spôsobom, ktorý nepribrzdí potrebné inovácie a pritom ochráni obyvateľstvo a podniky pred rizikami. Potrebujeme akcieschopné vzdelané verejné inštitúcie, tak na únijnej, ako aj na národnej úrovni,“ zhrnul Hargaš.

D9+ je neformálnou alianciou členských štátov EÚ, ktoré sú lídrom v oblasti digitálnych technológií. Tvorí ho deväť európskych krajín s najvyšším hodnotením vo výročnom indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) a ďalšie krajiny, ktoré zdieľajú podobné ambície pre jednotný digitálny trh (Slovinsko, Poľsko, Česko a Slovensko). Ministri sa stretávajú spravidla dvakrát do roka. Hostiteľom včerajšieho stretnutia bola Česká republika.

FOTO: D9+ Prague Organizing Team