Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Komisia pre umelú inteligenciu má za sebou prvé zasadnutie

Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie si tento týždeň na svojom prvom zasadnutí vybrala svoju predsedníčku. Návrh na vymenovanie Prof. Ing. Márie Bielikovej, PhD. komisia predloží na schválenie vicepremiérke Veronike Remišovej v najbližších dňoch. Druhou nosnou témou prvého online rokovania komisie bolo stanovenie priorít a aktivít na najbližšie obdobie.

Profesorka Bieliková pôsobenie stálej komisie nevníma len na národnej úrovni, ale jej úlohu a uplatnenie vidí tiež v rámci Európskej únie. „Je to kolektívny orgán, ktorý vyžaduje spoluprácu odborníkov z rôznych disciplín a osobné nasadenie každého z jej členov. Komisia môže byť len taká dobrá, akí dobrí a motivovaní budú jej členovia,“ uviedla. 

Členovia komisie diskutovali o osobných vkladoch, ktoré vie poskytnúť každý z nich, ale aj o prioritách a možných aktivitách na najbližšie obdobie. Komisia svoj prínos vidí najmä pri zrozumiteľnej komunikácii témy umelej inteligencie širokej verejnosti, ako aj pri prijímaní odborných stanovísk či odporúčaní k jednotlivým dokumentom z pohľadu etiky a právnej regulácie v tejto oblasti. 

„Odpovede na otázky súvisiace s čoraz väčším využívaním nástrojov umelej inteligencie hľadajú vyspelé krajiny celého sveta. Som veľmi rada, že naše ministerstvo patrí medzi iniciátorov tohto procesu, ktorého význam doceníme už v blízkej budúcnosti. Nasádzanie a využívanie umelej inteligencie bude predstavovať jeden z kľúčových faktorov pre ďalší hospodársky rast. Na jednej strane sa nám otvárajú nové netušené možnosti, ale vieme, že s tým môžu byť spojené riziká. Preto považujem právnu reguláciu umelej inteligencie za veľmi dôležitý aspekt,“ upozornila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Vznik Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie komisie vychádza z Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022. Komisiu, ktorá je poradným orgánom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, tvorí 25 členov. Sú medzi nimi odborníci z oblasti práva, informačných a komunikačných technológií, matematiky, filozofie ale aj teológie, či zdravotníctva. Členstvo v stálej komisii je čestné, pričom funkčné obdobie člena je päť rokov.

Komisia je nezávislým orgánom, a tak výber tém, ktorými sa bude zaoberať, závisí predovšetkým na vzájomnej dohode jej členov. Zároveň však platí, že orgány verejnej správy môžu komisiu požiadať o vydanie stanoviska alebo posúdenie konkrétnych návrhov.

Vývoj v oblasti umelej inteligencie je veľmi rýchly. Veríme, že s pomocou osobného vkladu každého z jej členov sa Slovensku podarí tento vývoj nielen zachytiť, ale do istej miery ho aj ovplyvniť,“ dodala profesorka Bieliková, ktorá je poprednou odborníčkou na umelú inteligenciu na Slovensku a členkou európskej Expertnej skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu.