Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerka Remišová vymenovala členov Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie

Stojíme na prahu novej epochy, v ktorej budú mať čoraz väčší vplyv na chod spoločnosti systémy využívajúce umelú inteligenciu (AI). Otázkami jej fungovania v prospech ľudstva aj rizikami sa bude zaoberať novozaložená Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie, ktorej členov vymenovala podpredsedníčka vlády a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová. Komisia vznikla ako nezávislý, odborný a poradný orgán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

„Schopnosť umelej inteligencie zlepšovať ľudské rozhodovanie je pre naše životy čoraz dôležitejšia a do budúcna bude predstavovať jeden z kľúčových faktorov pre ďalší hospodársky rast,“ zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová. Nástroje využívajúce AI dnes pomáhajú nielen pri navigácii, triedení elektronickej pošty alebo prešetrení poistnej udalosti, ale napríklad tiež pri včasnej a správnej diagnostike vážnych ochorení. Vývoj a čoraz širšie nasadzovanie umelej inteligencie však so sebou prináša aj množstvo otázok. Tie sa okrem technickej roviny týkajú tiež jej spoločenských a etických dopadov, napríklad na ľudské práva a hodnoty.

Novovymenovaná komisia pre umelú inteligenciu bude mať 25 členov, z ktorých viacerí sa nominovali na základe oslovenia Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI alebo členov medzirezortnej pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu Slovenska. V tej sú zastúpené všetky ministerstvá ako aj odborná verejnosť. Založenie komisie vychádza z Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022.

Medzi úlohy nového poradného orgánu MIRRI SR bude patriť posudzovanie etických otázok a otázok regulačného rámca, ktoré vznikajú pri vývoji, nasadzovaní a využívaní technológií umelej inteligencie, ale aj príprava stanovísk k právnym predpisom v oblasti etických aspektov umelej inteligencie. Uvedená komisia sa môže vyjadrovať k návrhom zákonov na národnej úrovni ci legislatívnym aktom na medzinárodnej úrovni. Zároveň môže komentovať dianie v tejto oblasti vo svete.

Medzi členmi komisie sú odborníci z oblasti práva, informačných a komunikačných technológií, matematiky, filozofie ale aj teológie, či zdravotníctva. Členstvo v stálej komisii je čestné, pričom funkčné obdobie člena je päť rokov.

„Veľmi si vážim záujem a ochotu odborníkov venovať svoj čas a expertízu v tejto oblasti, ktorá je významná pre úspešnú budúcnosť Slovenska. Verím, že stála komisia pomôže Slovensku vysporiadať sa s kľúčovými otázkami umelej inteligencie, ktorá už teraz ovplyvňuje naše každodenné životy,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Vymenovaní členovia Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie:

Mgr. Silvia Belovičová, LL.M, právnička

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., informatička

Mgr. Peter Bílik, matematik

Ing. Ivana Budinská, PhD., informatička

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., právnik, ekonóm

Mgr. Juraj Čorba, právnik, politológ

Doc. Ing. Peter Gallo, CSc., manažér

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., lekár

Ing. Lukáš Hatala, informatik

PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA, etička

JUDr. Tomáš Jucha, MSc., právnik, manažér

Mgr. Ivan Kasanický, PhD., matematik

Ing. Tomáš Koctúr, PhD., informatik

Prof. RNDr. Marta Kollářová, DrSc., biochemička

Ing. Martina Le Gall Maláková, ekonómka

Eva Mičurová, MBA, manažérka

Mgr. Jana Novohradská, MSc., právnička, informatička

Mgr. Juraj Podroužek, PhD., filozof

PhDr. Ľuboš Svetoň, žurnalista

RNDr. Erich Šašinka, informatik

Mgr. Martin Špaňo, informatik

Doc. RNDr. Martin Takáč, PhD., informatik

JUDr. Michal Toman, právnik

RNDr. Renáta Ujháziová, PhD., matematička, informatička

Prof. PhDr. Michal Valčo, PhD., teológ