Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prevzalo záštitu nad konferenciou ČLOVEK A UMELÁ INTELIGENCIA

Dňa 11. novembra 2022 sa v Bratislave pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnila konferencia Človek a umelá inteligencia, ktorej cieľom bola expertná ako aj širšia spoločenská diskusia k fenoménu umelej inteligencie (AI) na Slovensku.

Konferenciu otvoril štátny tajomník MIRRI SR Ján Hargaš spoločne s poslankyňou Európskeho parlamentu Miriam Lexman, s výkonným riaditeľom Európskeho orgánu práce Cosmin Boiangiu, s predsedníčkou Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie Máriou Bielikovou a s predsedom správnej rady AIslovakIA Gabrielom Galgócim.

„Technologický pokrok je prirodzenou súčasťou moderných dejín ľudstva. Zdokumentované dejiny ľudstva sú príbehy vzostupu a pádu veľmocí. Pri technologickom pokroku sa doposiaľ bral do úvahy iba prospech bez ohľadu na etickosť. Etika umelej inteligencie a etické princípy s dôrazom na etický dizajn výskumu a vývoja umelej inteligencie sú príležitosťou ako prelomiť tento historický trend. Digitálna budúcnosť je v našich rukách, my určujeme smerovanie vývoja technologického pokroku 21. storočia, pričom okrem rýchlosti pokroku netreba zabúdať aj na jeho smerovanie,“ uviedol Ján Hargaš.

„Umelá inteligencia je v súčasnosti zakomponovaná do mnohých rozhodovacích procesov vo všetkých odvetviach digitálnej ekonomiky a spoločenského života. Systémy umelej inteligencie sa využívajú už desaťročia pri obchodovaní na trhoch s cennými papiermi a akciami, pri investovaní našich financií, pri katalogizácii informácií, pri vyhodnocovaní autoritatívneho zdroja informácií, v robotike, v e-commerce obchode a na sociálnych sieťach. Posledné tri desaťročia sme žili v dobe regulačného vákua umelej inteligencie. Práve konferencia „Človek a umelá inteligencia“, ktorú dnes otvárame v Bratislave, je vhodne načasovanou príležitosťou pre expertnú a širšiu spoločenskú diskusiu k téme umelej inteligencie,“ doplnil štátny tajomník MIRRI SR Hargaš.

Program konferencie Človek a umelá inteligencia bol rozdelený do troch hlavných diskusných panelov, pričom prvý z nich sa venoval problematike AI zasadenej do filozoficko-antropologického kontextu ľudskej existencie v čase aktuálneho technologického pokroku označovanom ako priemyselná revolúcia 4.0, s ohľadom na uplatňovanie ľudských práv v digitálnom veku.

V druhom paneli zástupcovia súkromného sektora a organizácií priblížili účastníkom konferencie konkrétne aplikácie AI, ktorých cieľom je uľahčiť a zefektívniť napríklad diagnostiku v zdravotníctve, priemyselnú výrobu, energetickú spotrebu, bankové služby či mnohé iné aktivity. Sústredili sa pritom a vlastnú skúsenosť s uplatňovaním etických princípov v praxi.

Tretí panel bol zameraný na kľúčový aspekt práce a pracovného trhu, ktorý sa v dôsledku narastajúceho využívania AI bude musieť adaptovať na významné zmeny.