Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Na pôde Akadémie policajného zboru SR sa za účasti vedenia MIRRI konala Medzinárodná konferencia na tému „Bezpečnosť elektronickej komunikácie“

Dňa 7.5.2024 sa na Akadémii policajného zboru uskutočnila Medzinárodná konferencia na tému „Bezpečnosť elektronickej komunikácie“. Finančne ju podporilo a podieľalo sa na jej príprave aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), Sekcia kybernetickej bezpečnosti; Vládna jednotka CSIRT. 

Po jej otvorení štátnou tajomníčkou Ministerstva vnútra SR dr.h.c. prof. JUDr.  Luciou Kurilovskou, PhD., rektorom Akadémie policajného zboru plk.v.v. doc. Ing. Stanislavom Šišulákom, PhD., MBA a príhovorom generálneho riaditeľa Sekcie Kybernetickej bezpečnosti PhDr. JUDr. Mgr. Ervína Šimka, LL.M.,MBA,  na konferencií privítal rektor Akadémie policajného zboru doc. Šišulák vzácnu návštevu – štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ing. Ivana Ivančina. Ten prišiel pozdraviť a podporiť účastníkov konferencie, ale aj svojich kolegov zo Sekcie kybernetickej bezpečnosti VJ CSIRT, ktorí aktívnymi príspevkami značne obohatili túto konferenciu. Diskutovalo sa o kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie a zároveň boli účastníci konferencie oboznámení s prácou VJ CSIRT v rámci sektora verejnej správy.

Pri tejto výnimočnej návšteve na pôde APZ pán rektor doc. Šišulák pozval  štátneho tajomníka Ivana Ivančina na krátke rokovanie, aby ho oboznámil s činnosťou akadémie a diskutovali o možnej spolupráci v oblasti informatizácie verejnej správy, kybernetickej bezpečnosti a vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, ktoré APZ ponúka. APZ sa špecializuje na vzdelávanie budúcich ochrancov zákona, čo je v súlade s ich zameraním na bezpečnostné vedy.

Rokovania sa zúčastnili za APZ rektor plk.v.v. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., MBA. a za stranu MIRRI štátny tajomník Ing. Ivan Ivančin, generálny riaditeľ sekcie informačných technológií vo verejnej správe Ing. et. Ing. Martin Déneši, PhD., riaditeľka odboru legislatívy, kontroly, správnych konaní a štandardov ITVS Mgr. Nataša Brabcová, LL.M., MBA a generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti PhDr. JUDr. Mgr. Ervín Šimko, LL.M. ,MBA,.

Počas stretnutia bola otvorená diskusia o možnostiach spolupráce s akademickou obcou, konkrétne zameranej na ich zapojenie do vzdelávania. Štátny tajomník Ivančin predstavil myšlienku využitia priestorov „Cyber Arény“ ako excelentného nástroja MIRRI s dôrazom na oblasť kybernetickej bezpečnosti. Diskusia následne prešla k možnostiam zapojenia akademickej obce do konkrétnych výziev, ktoré MIRRI adresuje verejným a štátnym vysokým školám. Na záver stretnutia štátny tajomník a rektor akadémie zhodnotili, že stretnutie prinieslo obojstranný prínos a prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu a prehlbovanie vzťahov, či už v oblasti vzdelávania alebo výskumu.