Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová výzva podporí subjekty verejnej správy v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu: „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“ v sume 10 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 – 2027 z opatrenia 1.2.1. Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie.

Cieľom výzvy „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“ je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku podporiť projekty subjektov verejnej správy pre zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. „Keďže sme dnes viac, ako kedykoľvek predtým závislí od digitálnej technológie a služieb, je nevyhnutné, aby sme mali dôveru v to, že naše údaje sú v bezpečí a chránené pred možnými hrozbami. Táto výzva pomôže zvýšiť kvalitu služieb, ktoré verejná správa poskytuje, čo má priamy vplyv na nás všetkých,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin.

Podpora bude primárne poskytovaná pre tie oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, kde oprávnené subjekty identifikujú najvyššiu mieru rizika a najvyššie dopady, prípadne kde majú najvyššiu mieru nesúladu s legislatívnymi požiadavkami, vyplývajúce z vykonaného auditu kybernetickej bezpečnosti alebo samohodnotenia, prípadne z vykonanej analýzy rizík, realizovaných interných auditov a iných nezávislých bezpečnostných posudzovaní, prípadne zo samohodnotiacich správ. Ide napr. o oblasť riadenia rizík a organizácie kybernetickej a informačnej bezpečnosti, bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí, sieťová a komunikačná bezpečnosť alebo aj riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty verejnej správy, ktoré sú zároveň subjektmi zaradenými v registri prevádzkovateľov základných služieb v sektore „Verejná správa“ podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zároveň pokračuje v rámci Programu Slovensko v prípravách výziev obdobného charakteru, a to určených pre verejné a štátne vysoké školy a subjekty v sektore zdravotníctva.

Viac informácií o výzve nájdete TU.