Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová výzva: Vyše 1,5 milióna eur na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry v súlade so schémou pomoci II.

Text Účelom výzvy je zvýšiť zabezpečenie priestorov s umiestnenými informačnými systémami kritickej infraštruktúry prostredníctvom investícií do troch hlavných aktivít:

  • Dobudovanie technického a objektového zabezpečenia priestorov kritickej infraštruktúry.
  • Zvýšenie procesného zabezpečenia priestorov kritickej infraštruktúry.
  • Odborná príprava osôb podieľajúcich sa na zabezpečení priestorov kritickej infraštruktúry.

Cieľom výzvy je zrekonštruovať a dobudovať priestory, vrátane ich procesného zabezpečenia v rámci prevádzky informačných systémov kritickej infraštruktúry v kontexte fyzickej, objektovej aj technickej bezpečnosti, pre prácu s režimovými dokumentami a zabezpečiť požiadavky na riadenie dokumentov v špeciálnom režime.

Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie príspevku mechanizmov (ďalej len „PPM“) sú:

  1. a) subjekty verejnej správy v zmysle § 3 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „subjekty verejnej správy“), ktoré sú prevádzkovateľom v zmysle § 2 písm. l) Zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre (ďalej aj „prevádzkovateľ“),
  2. b) subjekty verejnej správy zodpovedné za procesné zabezpečenie činností v oblasti kritickej infraštruktúry a priamo či nepriamo riadiace, kontrolujúce a koordinujúce prevádzkovateľov uvedených v písmene a).

Žiadateľom o PPM môže byť iba subjekt, na ktorého sa vzťahuje schéma minimálnej pomoci. Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky.

„Cieľom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je aj prostredníctvom tejto výzvy posilniť bezpečnosť a stabilitu našej spoločnosti a prispieť k eliminácií najčastejších hrozieb pre kritickú infraštruktúru, ktoré zahŕňajú kybernetické útoky, fyzické útoky, prírodné katastrofy a technické poruchy,“ uviedol generálny riaditeľ Sekcie kybernetickej bezpečnosti Ervín Šimko.

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu je 1 508 674,26 eur s DPH, pričom maximálna výška je stanovená na 300 000,00 eur bez DPH (maximálne 10 zrekonštruovaných alebo dobudovaných priestorov kritickej infraštruktúry).

Výzva 17I06-04-V04 je zverejnená na webovej stránke MIRRI SR. Žiadatelia môžu žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podávať prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zároveň informuje o prebiehajúcej výzve na predkladanie žiadostí  o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry (kód 17I06-04-V02). Výzva 17I06-04-V02 je zverejnená na webovej stránke MIRRI SR. Žiadatelia môžu žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podávať prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy do 14.06.2024.