Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Osveta pre lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť: Vládna jednotka CSIRT vzdeláva a školí študentov

Vládna jednotka CSIRT Sekcie kybernetickej bezpečnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ešte vo februári tohto roka otvorila CyberArénu. Stredisko školenia a výcviku v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti napĺňa túto funkciu s vysokým nasadením, a to vo viacerých sférach.

Vládna jednotka CSIRT sa zaujíma nielen o aktuálny stav kybernetickej bezpečnosti verejných a štátnych organizácií, ale aj o budúcnosť našej spoločnosti. Z tohto dôvodu sa ministerstvo investícií rozhodlo iniciovať pilotné vzdelávanie študentov stredných škôl, aby im priblížilo témy kybernetickej bezpečnosti a poskytlo im cenné informácie v budovaní kybernetických návykov. „Cieľom je zvýšiť ich povedomie o dôležitosti ochrany pred kybernetickými hrozbami a motivovať ich pri voľbe kariérneho smeru. Jednou z našich pilotných inštitúcií je Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave,“ uviedol štátny tajomník Ivan Ivančin.

Počas online školenia boli študenti zavedení do sveta kybernetických hrozieb a po prednáške nasledovala živá diskusia, kde sa pýtali na všetko, čo ich zaujímalo. Toto podujatie sa konalo v období marec – apríl 2023 a zúčastnilo sa ho približne 80 študentov.

Po ročnej prestávke sa MIRRI na spomínanú strednú školu vrátilo so zameraním na živé a interaktívne prednášky. Dôkladná príprava zahŕňala výber tém, ktoré sú pre študentov v ich každodennom živote najaktuálnejšie. S prípravou pomohla i školská psychologička, ktorá má v tomto smere kvalitný prehľad. Využité boli i skúsenosti práce s mládežou, aby boli informácie podané pútavou formou, vhodnou pre dané obecenstvo. „Naším cieľom bolo zvýšiť povedomie publika o kybernetických hrozbách a motivovať študentov ku zaradeniu odporúčaných kybernetických návykov do života. Celkovo sa aktivity zúčastnilo približne 100 študentov, a následne 30 učiteľov,“ prezradil Ivančin.

Paralelne s aktivitami v Bratislave uskutočnila vládna jednotka CSIRT aj vzdelávanie študentov Strednej odbornej školy technickej v Rožňave na tému: Hrozby malvéru. Aktivita sa uskutočnila vo februári 2024  v rámci školskej akcie Cybersecurity Day a zúčastnilo sa jej približne 50 študentov.

Vo februári 2024 vládna jednotka CSIRT MIRRI SR tiež preškolila ďalších približne 20 účastníkov workshopu na tému analýzy malvéru, organizovaného pre CSIRT UPJŠ v Košiciach a vyškolení boli aj zamestnanci  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Interaktívna exkurzia CyberArény

Prednedávnom na exkurziu do CyberArény zavítali študenti druhého a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Privítal ich generálny riaditeľ Sekcie kybernetickej bezpečnosti Ervín Šimko a spolu so zamestnancami Vládnej jednotky CSIRT predstavili nielen CyberArénu  ako takú, ale aj svoju činnosť v rámci kompetencií, ktoré sú zakotvené v Zákone o kybernetickej bezpečnosti 69/2018 Z. z. a Zákone o informačných technológiách vo verejnej správe 95/2019 Z. z.

Na exkurzii sa študenti oboznámili s rôznymi nástrojmi a metódami na ochranu pred kybernetickými hrozbami. Táto interaktívna skúsenosť nevyhnutne rozšírila obzory študentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zdôraznila dôležitosť ochrany pred modernými hrozbami online prostredia. Študenti sa dozvedeli aj o preventívnych a reaktívnych opatreniach, ktoré jednotka vykonáva a tiež to, s akými druhmi kybernetických bezpečnostných incidentov sa stretáva vo svojej dennej praxi. Prednáška študentom pomohla získať základný prehľad o oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorý im pomôže lepšie porozumieť teoretickým konceptom osvojeným v rámci štúdia.

Zaujímavosti a fakty

  • Od otvorenia Cyber Arény 8. februára 2024 sme skúšobne vyškolili 14 členov tímu vládnej jednotky CSIRT.
  • V rámci tabletop školení sme vyškolili 7 IT zamestnancov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a 150 študentov a 30 učiteľov.
  • Máme zaregistrovaných 278 používateľov vzdelávacieho portálu CFT, kde si občania môžu otestovať vedomosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.
  • Z našich štatistík kritických zraniteľností CSIRT za rok 2023 máme najviac nahlásených incidentov verejnou správou pri získavaní informácií (59 %), pri sieti internetových robotov, ktorých ovláda hecker, tzv. Botnet (9 %) a škodlivých kódov (7 %), ako aj prienikov do systému (5 %).
  • Najčastejším typom kybernetických incidentov je phishing, ktorý okrem získavania informácií slúži aj ako spôsob získania prístupu do cieľového systému. S tým často súvisí infekcia malvérom, ktorého vzorky analyzuje vládna jednotka CSIRT.
  • Významnú časť tvoria hlásenia infekcie malvérom, ktorý vytvára z infikovaných zariadení Botnety.
  • Ďalej sú to pokusy o prienik a prieniky do systému, zväčša kompromitácia e-mailových kont.
  • V posledných rokoch sme mali tiež viacero útokov typu DDoS, ktorých zámerom je zneprístupnenie služby.