Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Prihláste sa na verejnú konzultáciu k Akčnému plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026

Poďte s nami diskutovať, ako by mala najbližšie roky vyzerať podpora digitálnej transformácie podnikov, konektivita, digitálne zručnosti aj využívanie umelej inteligencie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR organizuje verejnú konzultáciu k pripravovanému Akčnému plánu digitálnej transformácie na roky 2023 – 2026. Konzultácia bude prebiehať online už budúci týždeň. Prihlásiť sa môžete do 6. júla 2022.

Verejná konzultácia je určená odbornej verejnosti, najmä malým a stredným podnikom, ktoré využívajú pokročilé digitálne technológie, vedeckým a výskumným inštitúciám v oblasti digitálnych technológií, ako aj združeniam a zástupcom mimovládneho sektora.

Prebiehať bude v piatok 8. júla 2022 od 10:00 do 12:00 hodiny prostredníctvom MS Teams. Cieľom je diskutovať o podobe pripravovaného Akčného plánu digitálnej transformácie na najbližšie roky.

Tento kľúčový vládny dokument určuje ciele štátu v oblasti digitalizácie. Kladie dôraz najmä na podporu digitalizácie podnikov a širšej ekonomiky, vývoj a nasadenie top digitálnych technológií a vybudovanie odolnej spoločnosti. Definuje základné mantinely pre podporu produktivity, znalostnej ekonomiky, zameriava sa na segmenty s vyššou pridanou hodnotou, konkurencieschopnejšie hospodárstvo, udržateľný rozvoj a rovnako podporuje spoločnosť, ktorá sa v digitálnej dobe úspešne rozvíja a vie byť odolná aj voči negatívnym vplyvom digitálnych technológií.

Diskusia sa zameria na hlavné témy Akčného plánu:

  1. Digitálnu transformáciu podnikov
  2. Digitálnu infraštruktúru – konektivitu, vysokovýkonné výpočty a kvantové technológie
  3. Vývoj a nasadenie top digitálnych technológií – umelú inteligenciu a technológie decentralizovaného záznamu
  4. Digitálnu spoločnosť – digitálne zručnosti, podporu žien v digitálnej ekonomike a spoločnosti, dopad digitalizácie a škodlivého online obsahu na duševné zdravie, zelenú a digitálnu transformáciu

Počas verejnej konzultácie predstavíme samotný pripravovaný dokument – Akčný plán digitálnej transformácie na roky 2023 -2026 aj spolu s návrhmi plánovaných opatrení pre jednotlivé oblasti.
Následne bude prebiehať konštruktívna odborná diskusia.

Účasť na verejnej konzultácii je možná na základe registrácie. Prihlásiť sa môžete do 6. júla 2022 prostredníctvom formulára – linka na prihlásenie

Verejná konzultácia bude prebiehať 8. júla 2022 online prostredníctvom MS Teams.

Link na samotnú verejnú konzultáciu bude zaslaný prihláseným záujemcom pred začiatkom verejnej konzultácie.