Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Projekt budovania prioritných životných situácií ožíva: Odborníci na workshope riešili jeho efektívny reštart

V hlavnom meste sa dnes konal workshop Transformácia životných situácií, ktorý organizoval štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Ivan Ivančin. Cieľom podujatia bolo predstaviť kľúčové zmeny, ktoré by pomohli naštartovať projekt prioritných životných situácií a zefektívniť tak verejnú správu smerom k občanom.

„Dnes stojíme pred úlohou, ktorá nás vyzýva prekročiť hranice a etablovať vyššie úrovne spolupráce medzi rezortami. Poďme spoločne rozbehnúť projekt Životné situácie v rámci Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti SR a vdýchnime mu nový život,“ povedal na úvod workshopu štátny tajomník Ivan Ivančin.

Na workshope sa zúčastnil vyšší manažment jednotlivých orgánov verejnej moci a odborní garanti zapojení do projektov 16 prioritných životných situácií. Cieľom podujatia bolo predstaviť kľúčové princípy a zmeny, ktoré by naštartovali prioritné životné situácie tak, aby z nich mali občania konečne osoh. Zhodnotený bol aj  aktuálny stav implementácie, definovali sa najbližšie aktivity na zmierňovanie rizík a témou  boli aj technické riešenia pre zabezpečenie realizácie projektov.

V pracovnej diskusii odborníci riešili kľúčové oblasti projektu, ako architektúra pre životné situácie s naviazaním na centrálne komponenty, projektové a finančné riadenie programu. Odkomunikované bolo aj jednotné nastavenie procesu implementácie 16 prioritných životných situácií pre orgány verejnej moci a súkromný IT sektor, ktorý na projekte spolupracuje.

Pohľad na životné situácie očami zástupcov IT sektora odprezentoval prezident IT Asociácie Slovenska Emil Fitoš a prínosný bol aj vstup generálneho riaditeľa sekcie metodiky a vzdelávania Úradu verejného obstarávania Branislava Hudeca ohľadom aplikácie princípov a pravidiel verejného obstarávania v súvislosti s budovaním životných situácií.

V živej panelovej diskusii sa rozprávalo na témy medzirezortnej spolupráce, stratégie životných situácií, princípov prístupu k životným situáciám, o prístupe k dátam, legislatíve, základných rámcoch pre strategické smerovanie eGov komponentov a služieb.

 „Toto stretnutie som inicioval, aby sme prekročili bariéry medzi jednotlivými rezortmi. Zdôrazňujem potrebu spolupráce, koordinácie a synergie medzi rôznymi časťami verejnej správy s cieľom dosiahnuť efektívne a účinné výsledky pre občanov a spoločnosť ako celok. Potrebujeme dospieť k takým implementačným plánom a projektom, ktoré budú realizovateľné do konca obdobia Plánu obnovy a odolnosti, čiže do júna 2026“, zdôraznil Ivančin.

MIRRI SR ako ústredný gestor a vykonávateľ eGovernment riešení je zodpovedný za plnenie míľnikov a cieľov v komponente 17 a zodpovedá za splnenie cieľa Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment (16 životných situácií) v rámci Investície 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov, ktorých naplnenie je predmetom 9. žiadosti o platbu na Európsku komisiu.