Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Slovensko deklarovalo svoje záväzky v oblasti digitálnych inovácií na prestížnom podujatí Digital Day 2021

Pod záštitou Európskej komisie a portugalského predsedníctva v Rade EÚ sa uskutočnilo online ministerské podujatie Digital Day 2021. Podujatie na vysokej politickej úrovni spája členské štáty v súčasných a budúcich záväzkoch v oblasti digitálnych technológií. Počas podujatia Slovensko pristúpilo k podpisu troch dokumentov – Deklarácii o európskych dátových bránach, Deklarácii o zelenej a digitálnej transformácii EÚDeklarácii o štandardoch pre startupy.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR počas Digital Day 2021 zastupoval Marek Antal, štátny tajomník MIRRI SR a Radoslav Repa, generálny riaditeľ Sekcie digitálnej agendy. Podujatie sa sústredilo na prijatie záväzkov členských štátov EÚ v tých oblastiach hospodárstva, v ktorých budú mať digitálne technológie rozhodujúci vplyv.

Z troch prijatých deklarácií sa dve týkajú rozširovania digitálnej konektivity ako aj čoraz prítomnejšieho fenoménu tzv. zelenej digitalizácie, ku ktorým Slovenská republika pristúpila podpisom Veroniky Remišovej, podpredsedníčky vlády a ministerky pre investície, regionálny rozvoj a informatizácie SR. K tretej deklarácii o štandarde EÚ pre členské štáty týkajúceho sa startupov Slovensko pristúpilo podpisom Jána Oravca, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR.

Deklarácia o európskych dátových bránach ako kľúčovom prvku digitálneho desaťročia EÚ

 Ak chce EÚ  využiť naplno svoj potenciál a stať sa dátovým uzlom na svetovej úrovni, je potrebné, aby zvýšila svoju pozornosť na medzinárodné digitálne prepojenie. Deklarácia sa preto zameriava na rozširovanie trhu s ukladaním a spracovaním údajov, zvyšovanie a zabezpečenie podmorskej konektivity, rozširovanie vesmírneho bezpečného pripojenia, zachovanie bezpečného a zabezpečeného pripojenia kontinentu a v neposlednom rade na medzinárodné partnerstvá.

 

Deklarácia o zelenej a digitálnej transformácii EÚ

Inteligentné používanie digitálnych technológií môže byť kľúčovým faktorom v boji proti zmene klímy a udržateľnosti životného prostredia. Cestou je zlepšenie energetickej efektívnosti a efektívnosti zdrojov a uľahčenie obehových systémov, čo povedie k zníženiu emisií, znečistenia, straty biodiverzity a napokon k zlepšeniu životného prostredia. Cieľom deklarácie, ktorá vychádza zo záverov Rady EÚ pre životné prostredie zo 17. decembra 2020 ako aj z digitálnej stratégie EÚ, je urýchliť zelenú digitálnu transformáciu.

 

Deklarácia o štandarde EÚ pre členské štáty týkajúceho sa startupov

Udržateľný rast, ako aj prostredie priaznivé pre podnikanie sú ústredným bodom budúceho globálneho úspechu európskych startupov. Členské štáty uvítali zavedenie štandardu EÚ pre startupy, ktorého cieľom je zabezpečiť aplikáciu príkladov dobrej praxe najúspešnejších startupových ekosystémov. Signatári sa tak v deklarácii zaviazali podieľať sa na zdieľaní a zavádzaní príkladov dobrej praxe, s cieľom podporiť začínajúce podniky vo všetkých fázach ich vývoja.

 

Jednotlivé deklarácie v anglickom jazyku: