Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Slovensko má významnú úlohu pri európskych rokovaniach o spôsobe dohľadu nad využívaním nových technológií

O podobe Aktu o umelej inteligencii rozhoduje aj Slovensko. Rokovania ministrov v Rade EÚ sa dostali do kľúčovej fázy. Ich výsledkom bude záväzná legislatíva, ktorá by mala pomôcť zabezpečiť účinný a inovatívny dohľad nad novými technológiami v európskom priestore.

Umelá inteligencia prináša okrem obrovských benefitov aj riziká. Preto je potrebné hľadať účinné spôsoby, ako jej zneužívaniu predchádzať. Pomôcť môže Akt o umelej inteligencii, ktorého návrh predstavila v apríli 2021 Európska komisia. K podrobnému obsahu aktu v súčasnosti prebiehajú stretnutia expertov, ktoré iniciovalo práve Slovensko. Prijatie dokumentu pomôže regulovať využívanie umelej inteligencie v rôznych oblastiach, ako napríklad poskytovanie úverov, používanie autonómnych dopravných prostriedkov, využívanie biometrickej identifikácie, nekalé a podprahové techniky ovplyvňujúce ľudské správanie a rozhodovanie či tvorba a šírenie tzv. „deep fakes“.

„Nám Európanom sa v minulosti podarilo vynájsť alebo prinajmenšom vylepšiť inštitúcie a pravidlá, ktoré reagovali na naliehavé spoločenské výzvy. Podvojné účtovníctvo, deľba verejnej moci v štáte, burza cenných papierov, centrálne bankovníctvo, moderné ústavné súdy, viacúrovňová nadnárodná správa spoločného trhu a finančných svetov… Všetky tieto inovatívne riešenia nás zaväzujú, aby sme aj v súčasnosti boli na seba nároční a využívali vlastnú predstavivosť pri vytváraní verejných inštitúcií pre umelú inteligenciu. Napokon, správa a riadenie umelej inteligencie sa globálne stáva dôležitým znakom konkurencieschopnosti a kľúčovým faktorom stability spoločnosti,“ povedal štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Ján Hargaš počas otvorenia série on-line pracovných stretnutí zorganizovaných Slovenskom.

Podobne ako existuje dohľad nad dynamickými finančnými svetmi alebo centrálne bankovníctvo pre menu a cenovú stabilitu, je potrebné regulovať aj dáta a umelú inteligenciu. Treba na to zodpovedné európske a národné inštitúcie vybavené ľudskými, technologickými a bezpečnostnými kapacitami. Zároveň je kľúčové vytvárať spoločné európske akčné tímy, ktoré rozumejú využívaniu a ochrane dát, novým podnikateľským modelom a službám založeným na umelej inteligencii, digitálnym financiám a platbám či fungovaniu digitálnych platforiem.

Experti počas rokovaní spoločne hľadali riešenia, ako reálne a účinne zabezpečiť, aby inštitúcie EÚ a členských štátov vedeli spoľahlivo monitorovať využívanie umelej inteligencie v kybernetickom priestore. Zároveň musia tieto inštitúcie vedieť robiť opatrenia, ktoré podporia inovácie a investície a súčasne ochránia bezpečnosť, zdravie a práva ľudí.

Na pracovných stretnutiach odborníci zo Slovenska okrem iného navrhli vytvoriť spoločné európske podporné tímy, ktoré budú pomáhať inštitúciám na úrovni členských štátov v plnení úloh, pomáhať zabraňovať prieťahom v posudzovaní vysokorizikových systémov inteligencie a posilňovať koordináciu všetkých dotknutých verejných orgánov, ktoré majú na starosti ochranu obyvateľstva v kyberpriestore.

Rokovania o Akte o umelej inteligencii pokračujú pod vedením českého predsedníctva v Rade EÚ, ktorého ambíciou je dospieť ku konsenzu ministrov do konca roka 2022. Nasledovať budú záverečné rokovania s Európskym parlamentom.