Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Hargaš v Bruseli: Systémy umelej inteligencie musia zohľadňovať ľudské práva a hodnoty Európskej únie

V Bruseli zasadala 6. decembra Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (časť telekomunikácie), ktorú v rámci končiaceho českého predsedníctva v Rade EÚ viedol podpredseda vlády ČR pre digitalizáciu Ivan Bartoš. Európsku komisiu (EK) na zasadnutí zastupoval komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Ján Hargaš.

Hlavnými témami rokovania ministrov zodpovedných za digitálnu agendu bolo schválenie pozície Rady k dvom legislatívnym návrhom, a to k nariadeniu o umelej inteligencii (Akt o umelej inteligencii) a nariadeniu o rámci pre európsku digitálnu identitu (revízia nariadenia eIDAS).

Česká republika ako predsednícka krajina v rámci zasadnutia predstavila znenie Aktu o umelej inteligencii, pričom zdôraznila, že tento akt je globálne prvým horizontálnym legislatívnym rámcom, ktorý má za cieľ podporu využívania technológií umelej inteligencie a súčasne ochranu ľudských práv a hodnôt EÚ, akými sú napríklad právo na súkromie, dôveryhodnosť a transparentnosť. Navrhované znenie členské štáty jednomyseľne prijali a finálne znenie textu ocenila aj EK, ktorá potvrdila, že Európsky parlament (EP) prijme svoju pozíciu čo najskôr a začne rokovania s Radou počas nadchádzajúceho švédskeho predsedníctva Rady EÚ.

Slovensko víta, že napriek zložitým rokovaniam sa členským štátom podarilo dosiahnuť výrazný pokrok v mnohých otázkach. V ďalšom procese prijímania aktu aj vo fáze jeho implementácie však budeme musieť venovať osobitnú pozornosť presnej právnej relevantnosti zákona o umelej inteligencii k ochrane základných práv EÚ. Systémy umelej inteligencie schopné ovplyvňovať a manipulovať demokratické procesy vrátane volieb by tiež mali byť zaradené medzi vysoko rizikové systémy,“ uviedol štátny tajomník Ján Hargaš v rámci diskusie k Aktu o umelej inteligencii.

Členské štáty tiež jednohlasne prijali návrh revízie nariadenia eIDAS. České predsedníctvo zdôraznilo, že navrhované nariadenie si kladie za cieľ zabezpečiť univerzálny prístup pre občanov a podnikateľov k bezpečnej a dôveryhodnej identifikácii a autentifikácii prostredníctvom osobnej digitálnej peňaženky v mobilnom zariadení. Návrh zabezpečí vysokú úroveň dôvery v súkromnom aj verejnom sektore na území EÚ, pričom systém bude založený na identifikácii a autentifikácii užívateľov s vysokou úrovňou zabezpečenia.

V diskusii štáty EÚ podporili kompromisné znenie návrhu, no niektoré z nich upozornili na potrebu doriešenia otázky certifikácie, ukladania údajov a jednoznačného identifikátora. „Rovnako dôležité bude začať prípravné práce na vykonávacích aktoch súvisiacich s vnútroštátnou implementáciou aktu, ktoré umožnia bezproblémové praktické zavedenie tohto nariadenia,“ uviedol k návrhu revízie nariadenia eIDAS Ján Hargaš. EK privítala, že štáty si uvedomujú politickú dôležitosť tohto návrhu pre budúci digitálny rozvoj Európy.

Okrem týchto dvoch nariadení ministri tiež prerokovali správy o pokroku k nariadeniu o údajoch (Akt o údajoch) a nariadeniu o kybernetickej bezpečnosti pre produkty s digitálnymi prvkami (Akt o kybernetickej odolnosti). Neformálna diskusia ministrov počas obeda sa zamerala na medzinárodnú angažovanosť EÚ v kontexte podpory strategickej autonómie EÚ a digitálnych hodnotových reťazcov.

Následná politická diskusia ministrov sa venovala téme digitálnych zručností a otázkam zvyšovania základných digitálnych zručností pracovnej sily a zdieľaniu dobrej praxe ČŠ vo vzťahu k zabezpečeniu dostatočného množstva špecialistov s pokročilými digitálnymi zručnosťami. Rokovania sa zúčastnila online ukrajinská štátna tajomníčka pre digitálnu transformáciu Valeriya Ionan. Vo svojom vstupe sa zamerala predovšetkým na projekt digitálneho štátu „Diia“, ktorého cieľom je digitálna transformácia Ukrajiny zahŕňajúca elektronické služby verejnej správy, vzdelávanie a podporu malých a stredných podnikov. Viaceré členské štáty EÚ zároveň vyjadrili solidaritu s Ukrajinou v súčasnej situácii a podporu pre jej aktivity v digitalizácii.

Na záver zasadnutia nadchádzajúce švédske predsedníctvo prezentovalo program na prvý polrok 2023, ktorý bude v digitálnej oblasti orientovaný prioritne na pokračovanie v rokovaniach o aktuálne otvorených legislatívnych návrhoch, pričom dôležitými témami bude predovšetkým téma umelej inteligencie, dátovej ekonomiky, kybernetickej bezpečnosti a digitálnej identity.