Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Ivančin na neformálnej Rade EÚ pre telekomunikácie: Kvalitné širokopásmové pripojenie je nevyhnutné na podporu inovačnej ekonomiky

Zodpovednosť používateľov v online priestore, ekonomická bezpečnosť a nedávno zverejnená „biela kniha“, ktorá sa zaoberá potrebami digitálnej infraštruktúry Európy, boli témami neformálneho zasadnutia Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (časť telekomunikácie) v Louvain-la-Neuve. Belgické predsedníctvo EÚ ho usporiadalo  v dňoch 11. a 12. apríla 2024. Predsedali mu podpredsedníčka vlády Belgicka Petra de Sutter a tajomník vlády Belgicka pre digitalizáciu Mathieu Michel. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MIRRI SR pre informatizáciu Ivan Ivančin. 

Ministri EÚ pre telekomunikácie a digitalizáciu v belgickom univerzitnom meste diskutovali o výzvach, ktorým bude sektor čeliť v nasledujúcich rokoch. Prvý panel bol zameraný na zodpovednosť používateľov v online priestore, predovšetkým vo vzťahu k ochrane detí a mladistvých pred nevhodným obsahom, ale tiež vo vzťahu ku krádežiam identity či hybridným hrozbám. Akt o digitálnych službách už ukladá platformám povinnosť prijať opatrenia na predchádzanie týmto javom, ale vyžaduje sa ďalšie detailné usmernenie, ako efektívne riešiť tieto situácie.

Rokovalo sa aj o tom, akým spôsobom možno ochrániť pred hrozbami najzraniteľnejšie skupiny používateľov, použitím riešenia elektronickej identifikácie (eID). Štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin v tomto kontexte podčiarkol potrebu dôsledne rešpektovať základné práva a slobody, vrátane práva vystupovať na internete anonymne. „Je tiež dôležité, aby koncoví používatelia rozumeli a dôverovali použitej technológii,“ dodal Ivančin. Ministri sa zhodli, že konverzácie na túto tému musia vzhľadom na rýchly technologický vývoj pokračovať aj v budúcnosti. Ministri v tejto súvislosti podporili aj návrh Deklarácie o podpore bezpečnejšieho, zodpovedného a dôveryhodného digitálneho prostredia.

Zasadnutie sa venovalo aj téme potrieb digitálnej infraštruktúry v Európe. Ministri viedli diskusiu v kontexte nedávno zverejnenej bielej knihy na túto tému, ktorá tvorí súčasť balíka digitálnej konektivity Európskej komisie. Jej cieľom je vytvoriť integrovaný prístup, ktorý stavia na základoch európskych digitálnych infraštruktúr a snaží sa ich čo najefektívnejšie využiť v kontexte technológií ako cloud a edge computing, podpory dátových tokov či zvýšenia výpočtovej kapacity.

„Pozornosť si naďalej vyžaduje zlepšovanie konektivity v regiónoch, keďže trh samotný v nich pravdepodobne nezabezpečí rovnakú kvalitu internetového pripojenia ako v metropolách. Dokončenie jednotného digitálneho trhu v rámci EÚ si vyžaduje stanovenie jasných, prokonkurenčných a perspektívnych spoločných pravidiel, ktoré budú viesť k podpore investícií a inovácií, pričom zároveň zabezpečia udržanie cenovej dostupnosti,“ uviedol Ivančin.

Predstavitelia členských štátov EÚ sa venovali tiež téme ekonomickej bezpečnosti. V stále nestabilnejšom geopolitickom kontexte narastá potreba zabezpečiť kľúčovú európsku infraštruktúru a technológie jednak pred kybernetickými útokmi, ale tiež pred prílišnou závislosťou na dodávateľoch z tretích krajín. Pre dosiahnutie strategickej autonómie EÚ je v tejto súvislosti dôležitý vznik úspešných európskych digitálnych firiem, ktoré budú globálne konkurencieschopné.

Najbližšie sa ministri členských štátov zodpovední za telekomunikácie a informačnú spoločnosť stretnú na zasadnutí Rady 21. mája 2024 v Bruseli.