Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Ivančin na zasadnutí ministerskej rady OECD: Slovensko otvorilo globálnu diskusiu o kľúčových opatreniach v oblasti umelej inteligencie

Vlády čelia zložitým a vzájomne prepojeným problémom od zmeny klímy a digitalizácie, cez ekonomické a sociálne dôsledky starnutia populácie, až po výzvy v oblasti právneho štátu. Zasadnutie ministerskej rady OECD, ktorému predsedalo Japonsko (60. výročie vstupu do OECD)  a podpredsedovia Mexiko a Holandsko (30. výročie vstupu do OECD), sa uskutočnilo 2. – 3. mája 2024 v sídle OECD v Paríži. Delegáciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR viedol štátny tajomník Ivan Ivančin.

Lídri 38 krajín a štátni predstavitelia na vysokej úrovni v OECD v Paríži rokovali o spoľahlivých prístupoch k trvalo udržateľnému a inkluzívnemu rastu ekonomiky. Globálne diskusie sa niesli v duchu hesla „Spoluvytváranie toku zmeny“.

Podujatie zahŕňalo tri esenciálne piliere:

  • Rôznorodá, inkluzívna a rovnako zmýšľajúca OECD: Posilnenie dosahu našej práce
  • Ekonomický poriadok založený na zdieľaných hodnotách: Voľný a spravodlivý obchod pri zvyšovaní ekonomickej odolnosti
  • Spoluvytváranie lepšej budúcnosti: Riešenie vznikajúcich výziev v globálnom meradle

Slovensko s veľkým potešením oznamuje úspešnú revíziu Princípov umelej inteligencie OECD, pôvodne prijatých v roku 2019 počas slovenského predsedníctva v rade. Je nám cťou poznamenať, že pracovná skupina AIGO OECD pre riadenie AI sa pod vedením slovenského zástupcu ujala aktuálnej revízie a táto revízia bola minulý mesiac schválená Výborom pre digitálnu politiku. Začlenenie Princípov umelej inteligencie OECD do rámcov G7 a G20 je pozoruhodným úspechom a OECD by sa mala teraz zamerať predovšetkým na praktické aspekty definície AI a jej implementácie, zároveň by mala identifikovať potenciálne prekážky globálneho obchodu a taktiež aj riziká pre našu spoločnosť a podniky,“ povedal v úvode debaty k umelej inteligencii štátny tajomník Ivan Ivančin.

Ďalšou témou, ku ktorej sa Slovensko vyjadrovalo v globálnom pléne, bola iniciatíva Voľný tok údajov s dôverou (Data Free Flow with Trust). „Chcem zdôrazniť, že iniciatíva v oblasti Voľného toku údajov s dôverou by mala byť v súlade s ostatnými politikami zameranými na posilnenie cezhraničnej spolupráce a voľného pohybu kapitálu alebo ľudských zdrojov a tiež by mala podporovať tieto politiky. Dôležitú úlohu v tejto iniciatíve zohrávajú medzinárodné inštitúcie, ktoré musia mať dostatočnú kapacitu na podporu voľného toku údajov s dôverou. Na praktickej úrovni nás teší možnosť privítať expertné skupiny, ktoré sa zameriavajú na harmonizáciu ochrany hodnôt, ako je súkromie a duševné vlastníctvo, s podporou dátových tokov, inovácií a podnikania,“ vyhlásil Ivančin.

Počas pracovnej cesty v Paríži štátny tajomník MIRRI SR riešil aj tému rozvoja a digitálnej transformácie malých a stredných podnikov na bilaterálnom stretnutí s Lamiou Kamal-Chaoui, riaditeľkou Centra OECD pre podnikanie, malé a stredné podniky, regióny a mestá. Diskutovalo sa aj o regionálnych rozdieloch a zvyšovaní digitálnych zručností s ohľadom na rozširovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti napríklad samospráv či malých ambulancií.

Tému digitalizácie verejnej správy štátny tajomník Ivančin prerokoval na stretnutí s medzirezortnou riaditeľkou pre digitálne záležitosti Fracúzska, Stéphanie Schaer. Treticu bilaterálnych stretnutí uzavrela Gabriela Ramos, zástupkyňa riaditeľa pre sociálne a humanitné vedy UNESCO s témou etika umelej inteligencie a globálne odporúčania a princípy UNESCO.