Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Ján Hargaš na rokovaniach v Luxemburgu: Nemecko, Fínsko, Belgicko a Portugalsko podporujú Slovensko v otvorení témy nového regulačného rámca digitálnej ekonomiky

Ako uviesť do praxe návrh Aktu o umelej inteligencii, ale aj ďalšie digitálne akty EÚ zamerané na verejnú správu a dohľad nad digitálnymi platformami, dátami aj nad internetom vecí, boli témou bilaterálnych stretnutí Jána Hargaša, štátneho tajomníka MIRRI SR s predstaviteľmi siedmich členských štátov Únie. Bilaterálne stretnutia sa konali 3. júna v Luxemburgu počas zasadnutia Rady ministrov EÚ.

Štátny tajomník inicioval rokovania s viacerými členskými štátmi Európskej únie (napríklad Nemecko, Fínsko, Belgicko či Portugalsko), aby Slovensko podporili v dôraze, ktorý kladie na praktické otázky nového regulačného rámca digitálnej ekonomiky a na potrebu nového typu spôsobilostí a kapacít, ktoré na tento účel bude potrebné vybudovať v európskych a národných verejných inštitúciách.

„Ak má nová úniová regulácia umelej inteligencie, údajov, digitálnych platforiem a internetu vecí  napomáhať inováciám a ak má zároveň účinne ochrániť obyvateľstvo pred rizikami spojenými s novými technológiami, je potrebné, aby verejné inštitúcie a členské štáty spoločne sústredili dostatok kvalifikovaných odborníkov. Zároveň je však potrebné, aby samotná Únia poskytovala adekvátnu, priebežnú, operatívnu a znalostnú podporu verejným orgánom v jednotlivých členských štátoch,“ povedal Ján Hargaš.

Nový regulačný rámec a jeho uplatňovanie si vyžiada hlbokú znalosť v oblasti údajov, softvérového inžinierstva a programovania, systémov umelej inteligencie, behaviorálnej ekonómie, práva a etiky, ale napríklad aj podnikateľských modelov digitálnej ekonomiky.

Španielsko, na území ktorého dochádza k jedným z najväčších investícií do umelej inteligencie v rámci Únie (AI Watch Index 2021), ponúklo Slovensku možnosť oboznámiť sa s konkrétnymi pilotnými postupmi a krokmi, ktoré v oblasti budovania domácich inštitúcií pre digitálnu ekonomiku realizuje. Štátny tajomník Ján Hargaš túto možnosť privítal.

„Som presvedčený, že je najvyšší čas, aby sa verejné kamenné úrady stali súčasťou kyberpriestoru. Potrebujeme, aby štát jednak pomáhal hráčom digitálnej ekonomiky inovovať svoje služby a produkty a aby účinne chránil obyvateľstvo pred nástrahami technologických zmien. Bez spoločného európskeho know-how to nepôjde. Máme záujem na tom, aby sa Slovensko čo najskôr stalo štátom s vyspelou regulačnou kultúrou pre digitálnu oblasť a aby sa tu investori a podnikatelia v digitálnej ekonomike cítili vítaní, pochopení a ľudia boli dostatočne chránení,“ zhrnul štátny tajomník.

MIRRI SR plánuje v blízkej dobe otvoriť tému prípravy európskych a národných verejných orgánov na reguláciu digitálnej ekonomiky s nadchádzajúcim českým predsedníctvom Rady EÚ.