Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Martin Bezek na Festivale zručností: Slovensko potrebuje silný a moderný IT sektor s dostatočným počtom talentov

Pod záštitou rezortu školstva a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania sa konalo podujatie Festival zručností v rámci Európskeho roka zručností. Festivalu sa zúčastnil aj štátny tajomník MIRRI SR Martin Bezek. Európsky rok zručností 2023 bol vyhlásený na návrh Európskej komisie. Počas celého roka sa tak realizujú podujatia na národnej aj európskej úrovni s cieľom zlepšenia zručností všetkých Európanov.

Počas Festivalu zručností štátny tajomník Martin Bezek diskutoval s tvorcami vzdelávacích politík, zástupcami zamestnávateľov, regionálnej samosprávy a podnikov na tému zručnosti pre budúcnosť Slovenska Za prioritnú tému Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) označil zlepšovanie digitálnych zručností. MIRRI SR sa totiž v minulom roku podarilo pripraviť historicky prvú prierezovú národnú stratégiu digitálnych zručností, ktorá pokrýva vzdelávanie digitálnych zručností všetkých skupín obyvateľstva.

„Téma, ktorú chce MIRRI SR adresovať aj v rámci aktuálne pripravovaného Vnútroštátneho plánu Digitálnej dekády, je, aby malo 80 % populácie základné digitálne zručnosti. Druhou prioritnou oblasťou je budovanie talentu a špecialistov v IT sektore. Slovensko potrebuje silný a moderný IT sektor s dostatočným počtom talentov na trhu práce, aby sme ako krajina boli konkurencieschopní a udržovali krok so svetom,“ uviedol Martin Bezek.

MIRRI SR prispieva k rozvoju digitálnych zručností prostredníctvom konkrétnych projektov najmä v spolupráci s Digitálnou koalíciou, akým je napr. národný projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“, v ktorom prebieha testovanie a vzdelávanie seniorov a úradníkov starších ako 55 rokov. Na projekt nadviažu aktivity projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“ financovaného z Plánu obnovy a odolnosti. Ďalším úspešným projektom rozvíjajúcim základné digitálne zručnosti je spoločný národný projekt MIRRI SR a Digitálnej koalície „Digitálny príspevok pre žiakov SR“. Na projekt nadväzuje národný projekt „Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny“, ktorý umožňuje ukrajinským žiakom so štatútom odídenca vo veku od 6 do 18 rokov získať príspevok na nákup digitálneho zariadenia vo výške 350 eur a pripravovať sa tak na vzdelávanie rovnakým spôsobom, ako ich slovenskí spolužiaci.