Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Umelá inteligencia má potenciál stať sa hlavným nástrojom zmien v histórii ľudstva

Technológie umelej inteligencie (AI) ovplyvňujú náš život v mnohých smeroch a môžu pretvoriť nielen priemyselné odvetvia, ale aj celé spoločnosti a ekonomiky. Napriek tomu, že výhody AI sú zrejmé, stále sú výzvou etické problémy, súkromie či bezpečnosť, ktoré s jej využívaním úzko súvisia. Potenciálu AI stať sa hlavným nástrojom zmien v histórii, sa venovala konferencia ITAPA AI & ROBOTICS v Bratislave, ktorá sa konala 12. marca v Zimnej jazdiarni na Bratislavskom hrade. Zúčastnil sa na nej aj štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Ivan Ivančin.

„Možno očakávať, že umelá inteligencia bude čoraz viac prevládať v mnohých oblastiach ľudskej činnosti. Ja vo využívaní AI vidím príležitosť, ako zlepšiť digitálne procesy a automatizáciu, ako urýchliť inovačný potenciál, ale aj efektívnejšiu diagnostiku závažných ochorení,” uviedol štátny tajomník Ivančin na konferencii, ktorú otvorili predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini a podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec.

„Predtým, než sa začalo plne hovoriť o umelej inteligencii na Slovensku, prebiehali diskusie o digitálnej transformácii. Digitálna transformácia prispieva k explózii veľkých údajov. Bez digitálnych údajov totiž AI nemá dostatok informácií na učenie. V tomto kontexte treba vnímať aj európske legislatívne iniciatívy v oblasti dátových politík, ako napríklad Akt o správe údajov, prípadne Akt o údajoch. Cieľom oboch predpisov je odomknúť údaje na znovupoužívanie, vrátane trénovania nových modelov,“ priblížil Ivančin.

Už koncom roka 2024 nadobudne účinnosť a začnú platiť prvé povinnosti z Aktu o umelej inteligencii, ktorý vznikol za účelom podpory a inovácií v oblasti umelej inteligencie. Posilňuje správu a riadenie a zároveň účinné presadzovanie existujúcich právnych predpisov v oblasti základných práv a bezpečnosti ľudí. Ide o veľmi rozsiahly predpis súvisiaci s mnohými inými novými digitálnymi predpismi Európskej únie (EÚ).

„Samozrejme, financovanie predstavuje kritický faktor pri stimulácii inovácií, avšak samo o sebe nie je dostatočné na to, aby inovácie poháňali ekonomiku. Je potrebná kombinácia aj iných determinantov, pričom dôležitým aspektom je adekvátne nastavené regulačné prostredie. Práve dohoda štátov EÚ na akte o umelej inteligencii je významný krok Slovenska k posilneniu transparentnosti a dôvery pri vývoji umelej inteligencie. Takéto prostredie môže prilákať firmy a investície, čím podporí konkurencieschopnosť v sektore umelej inteligencie,“ vyhlásil štátny tajomník Ivančin.