Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Verejná konzultácia k pripravovanej grantovej výzve na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska

V utorok 6.2.2024 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zastúpené zamestnancami sekcie digitálnej agendy a v spolupráci s IT asociáciou Slovenska zorganizovalo pilotnú verejnú konzultáciu k pripravovanej grantovej výzve na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska. Na tomto podujatí sa zúčastnili zástupcovia z radov firiem a inštitúcií zameraných na výskum a vývoj v digitálnej oblasti. Prezenčne sa zúčastnilo takmer 60 účastníkov, rovnaký počet bol pripojený online cez priamy prenos záznamu z podujatia.

Cieľom stretnutia bolo čo najlepšie nastaviť podmienky a zameranie výzvy potrebám Slovenska v oblasti digitalizácie a potenciálnych žiadateľov s víziou naplnenia očakávaných výsledkov Plánu obnovy a odolnosti v oblasti digitalizácie.

Stretnutie zahájil svojím príhovorom p. štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin. Predstavil najdôležitejšie ciele a projekty Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v oblasti využívania digitálnych technológií na Slovensku.

Grantová výzva na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska (RIS3) je pokračovaním procesu podpory rozvoja digitálnych inovácií na Slovensku. Zameriavať sa bude na štyri nosné oblasti definované v Stratégii inteligentnej špecializácie SK RIS3 2021+ v doméne Digitálna transformácia Slovenska:

  1. Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia
  2. Zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých druhov údajov a databáz
  3. Inteligentné energetické systémy
  4. Kybernetická bezpečnosť a kryptografia

Cieľom výzvy, s celkovou alokáciou takmer 50 miliónov eur, je podporiť 26 projektov, pričom maximálna alokácia na jeden projekt je 1,7 milióna eur. Na verejnej konzultácii sa diskutovali dôležité aspekty oprávnenosti žiadateľov, výberu projektov (odborné hodnotiace kritériá), podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, podmienky partnerstiev, patentových práv, udržateľnosti a pod.

Grantová výzva bude vyhlásená v režime štátnej pomoci podľa nariadenia o skupinových výnimkách. Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je marec až apríl 2024. Závery verejnej konzultácie spolu s otázkami a odpoveďami budú spracované v písomnej forme a verejne dostupné na webovom sídle MIRRI SR.

Slovensko má veľký potenciál – v ľuďoch aj inštitúciách, k dispozícii sú zdroje Plánu obnovy a odolnosti SR, preto využime tieto možnosti a pomôžme vybudovať kvalitný digitálny ekosystém a stať sa jednou z digitálne vyspelých krajín.