Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Neprelomiteľná kvantová sieť sa na Slovensku stáva realitou – na zvýšenie kyberbezpečnosti a špičkové laboratóriá pôjde vyše 8 miliónov eur

Podporujeme špičkovú vedu a pomáhame budovať neprelomiteľnú kvantovú komunikačnú sieť. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podporí unikátny projekt, vďaka ktorému na Slovensku vznikne kvantová komunikačná linka, ktorá bude tvoriť kostru vysoko bezpečného internetu budúcnosti. Na projekt pôjde 8,2 milióna eur z Plánu obnovy.

„Otázka národnej bezpečnosti Slovenska dnes ďaleko prevyšuje donedávna zaužívané stereotypy vojenskej obranyschopnosti. Slovensko bude bezpečnou krajinou len vtedy, ak dokážeme efektívne chrániť informácie štátnych inštitúcií a bezpečnostných zložiek, finančných inštitúcií, zdravotníckeho a energetického systému, letectva, dopravy a logistiky. Žijeme v časoch čoraz rafinovanejších kybernetických útokov a potrebujeme hľadať nové spôsoby bezpečného prenosu dát. Ukázalo sa to aj po ruskom vojenskom útoku na Ukrajinu, ktorého súčasťou sú tiež kyberútoky namierené proti inštitúciám v krajinách EÚ. Je veľmi dobrou správou, že Slovensko sa zaradilo medzi prvé európske krajiny, ktoré budujú kvantovú komunikačnú sieť. Táto nová infraštruktúra nám prinesie prevratnú úroveň bezpečného prenosu dát a šifrovania v online priestore. Kvantová komunikácia je prakticky neprelomiteľná. Návrh na finančnú podporu projektu Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra čoskoro predložím na rokovanie vlády,“ povedala vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová na pôde Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý tento unikátny projekt zastrešuje.

Vďaka 5 miliónom eur z Plánu obnovy a odolnosti SR bude možné vybudovať na Slovensku kostru budúcej kvantovej komunikačnej siete. Ďalších 3,2 milióna eur pôjde z Plánu obnovy na špičkové laboratórne vybavenie. Projekt okrem toho získal tiež 5-miliónový grant od Európskej komisie.

„Jedným z najväčších kapitálov, aké Slovensko má, je ľudský potenciál. Máme tu špičkových vedcov svetového formátu a našou úlohou je im poskytnúť čo najväčšiu podporu. Iba tak sa naša krajina môže zaradiť medzi európskych inovačných lídrov. Môžeme byť hrdí, že slovenskí výskumníci z Fyzikálneho ústavu SAV spustili v spolupráci so svojimi rakúskymi kolegami prvú medzištátnu kvantovú komunikačnú linku na svete, a to medzi Bratislavou a Viedňou. Je absolútne kľúčové, aby sme sa čo najviac zapájali do takýchto technologických riešení budúcnosti,“ zdôraznila Remišová.

Kvantová komunikačná sieť prepojí 12 slovenských akademických inštitúcií od Bratislavy po Košice a zároveň sa vytvoria predpoklady aj na prepojenie s okolitými krajinami a na kvantový prenos šifrovacích kľúčov pomocou satelitov. Okrem budovania kvantovej infraštruktúry sa v rámci projektu bude vyvíjať jednofotónový detektor s chladiacim systémom a vznikne tiež medzinárodné tréningové a vzdelávacie centrum pre kvantové technológie. Slovenskí výskumníci už teraz vyvíjajú unikátne laserové detektory, ktoré tvoria jadro komunikačných uzlov kvantovej siete.

„Slovensko je jednou z prvých krajín v Európe, kde sa vyvíjajú takého komponenty a môžeme s istotou predpokladať, že o ne budú mať záujem aj iné štáty. Ak hovoríme o potrebe vzniku odvetví a pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou, toto je ukážkový príklad, ako na to. Iba takto sa Slovensko môže stať silnou a konkurencieschopnou krajinou, kde budú mať ľudia dobrú prácu a platy. Preto sme aj v rámci nových eurofondov v Programe Slovensko vyčlenili takmer 2 miliardy eur na podporu vedy, výskumu a inovácií,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Zavádzanie kvantovej infraštruktúry na Slovensku koordinuje Národné centrum pre kvantové technológie (QUTE.sk), ktoré v novembri 2021 založili MIRRI SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Okrem koordinácie práce výskumníkov a univerzít navrhuje podporné opatrenia pre štátny sektor, ktoré pomáhajú urýchliť rozvoj a nasadzovanie kvantových technológií v praxi.

  • Čo je kvantová komunikácia

Ide o najvyššiu úroveň ochrany informácií. Prenos kvantových šifrovacích kľúčov je založený na prenose elementárnych častíc svetla – fotónov, ktoré nie je možné nepozorovane zachytiť pri prenose. Výskum aj praktická výstavba technických riešení v kvantovej komunikácii sa sústreďuje na výstavbu pozemných komunikačných liniek a na satelitné prepojenia na dlhé vzdialenosti. O technológiu, ktorá umožní najbezpečnejší prenos dát, majú záujem štáty, banky, mobilní operátori aj firmy.