Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Vláda schválila podporu kvantovej komunikačnej siete, ktorá bude znamenať zásadné zvýšenie kybernetickej bezpečnosti Slovenska

Slovensko bude oveľa lepšie pripravené na hrozby v online priestore vďaka prevratnej kvantovej technológii. Vláda dnes schválila návrh na podporu projektu Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra, ktorú predložila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová. Vďaka 5 miliónom eur z Plánu obnovy sa na Slovensku vybuduje kostra kvantovej komunikačnej siete a ďalších 3,2 milióna eur pôjde na špičkové laboratórne vybavenie.  

„V čase, keď sme priamymi svedkami podkopávania mieru v Európe, je v životnom záujme Slovenska zvyšovať svoju bezpečnosť. A nejde len o vojenskú obranyschopnosť našej krajiny, ale napríklad aj o to, aby sme zaistili bezpečnosť online priestoru, ktorý je terčom nepriateľských útokov zo strany Ruska a ďalších strán. Preto je dobrou správou, že Slovensko patrí k prvým krajinám v Európe, ktoré budujú kvantovú komunikačnú sieť. Tá predstavuje najvyššiu úroveň ochrany prenosu informácií a prináša neprelomiteľné šifrovanie. Bezpečnou krajinou môžeme byť iba vtedy, ak dokážeme chrániť informácie štátnych inštitúcií a bezpečnostných zložiek, finančných inštitúcií, zdravotníckeho a energetického systému, letectva, dopravy a logistiky. Na tento unikátny projekt, ktorý bude tvoriť kostru vysoko bezpečného internetu budúcnosti, sme z Plánu obnovy a odolnosti vyčlenili viac ako 8 miliónov eur,“ povedala vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Projekt Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra zastrešuje Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, ktorý v spolupráci s Rakúskom spustil medzi Bratislavou a Viedňou aj prvú medzištátnu kvantovú komunikačnú linku na svete. Za 5 miliónov z Plánu obnovy sa vybuduje kvantová komunikačná sieť, ktorá prepojí 12 slovenských akademických inštitúcií a vytvoria sa podmienky na prepojenie s okolitými krajinami. Podobné národné kvantové siete budujú aj ostatné členské štáty EÚ. Ďalších 3,2 milióna eur pôjde v kvantovom projekte na špičkové laboratórne vybavenie. Projekt zároveň získal už aj grant od Európskej komisie vo výške 5 miliónov eur.

„Bohatstvom Slovenska sú šikovní, pracovití a vzdelaní ľudia. Projekt kvantovej komunikácie majú pod palcom vedci z Fyzikálneho ústavu SAV, ktorí v tejto oblasti patria k svetovej špičke. Po rokoch nezáujmu bývalých vlád je našou prioritou podporovať na Slovensku vedu, výskum a inovácie, lebo iba nové dynamické odvetvia prinesú ľuďom dobre platené miesta a lepší život. Je veľmi dôležité, aby sme držali krok s najlepšími a patrili medzi európskych inovačných lídrov. Projekt kvantovej komunikačnej siete je skvelým príkladom toho, akou cestou sa Slovensko musí uberať v nasledujúcich rokoch,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Čo je kvantová komunikácia

Ide o najvyššiu úroveň ochrany informácií. Prenos kvantových šifrovacích kľúčov je založený na prenose elementárnych častíc svetla – fotónov, ktoré nie je možné nepozorovane zachytiť pri prenose. Výskum aj praktická výstavba technických riešení v kvantovej komunikácii sa sústreďuje na výstavbu pozemných komunikačných liniek a na satelitné prepojenia na dlhé vzdialenosti. O technológiu, ktorá umožní najbezpečnejší prenos dát, majú záujem štáty, banky, mobilní operátori aj firmy.