Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Veronika Remišová: Kľúčový krok pre kyberbezpečnosť Slovenska – vybudujeme „nehacknuteľnú“ kvantovú komunikačnú sieť

Národné centrum pre kvantové technológie bude koordinovať zavádzanie kvantovej infraštruktúry, z Plánu obnovy a európskych programov na to pôjde vyše 16 miliónov eur

Slovensko musí byť lepšie pripravené čeliť novým hrozbám aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Na prvom valnom zhromaždení Národného centra pre kvantové technológie boli dnes prijatí prví členovia združenia a schválené konkrétne aktivity pre podporu zavádzania kvantovej komunikačnej technológie na Slovensku. Do piatich rokov  vznikne na našom území nosná kvantová komunikačná sieť, ktorá bude tvoriť kostru vysokobezpečného kvantového internetu.  

„Dnes, keď sme svedkami útoku na Ukrajinu a bezprecedentného podkopávania mieru v Európe, je našou prvoradou úlohou zaistiť bezpečnosť Slovenska a to vrátane kybernetickej bezpečnosti. Som hrdá na to, že naša krajina sa zapojila do budovania kvantovej komunikačnej siete, ktorá prinesie úplne prevratnú úroveň bezpečného prenosu dát a šifrovaciu ochranu v online priestore, ktorá ďaleko prevyšuje súčasné štandardy a je prakticky neprelomiteľná,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Dnes sa uskutočnilo prvé valné zhromaždenie Národného centra pre kvantové technológie (QUTE.SK), ktoré založili Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho úlohou je práve zavádzanie kvantovej komunikácie na Slovensku.

„Už vlani sme vďaka spusteniu kvantovej komunikačnej linky medzi Bratislavou a Viedňou odštartovali budovanie kvantovej siete na Slovensku a jej prepojenie v rámci Európskej únie. Je veľmi dôležité, aby sa Slovensko aktívne zapájalo do technologických riešení budúcnosti. Naše vedecké tímy, inovátori, firmy musia cítiť pri týchto technologicky aj finančne náročných výzvach podporu zo strany štátu. Iba tak sa Slovensko môže zaradiť medzi európskych inovačných lídrov. Potenciál, ktorý sa nám v oblasti kvantových technológií ponúka vďaka expertíze slovenských vedcov, ktorí patria k európskej špičke, musíme naplno využiť,“ zdôraznila.  

Európska únia si rozvoj kvantových technológií stanovila ako jednu zo svojich priorít. Ide o strategickú technológiu s veľkým dosahom na celú spoločnosť. V súčasnosti Európa v kvantových technológiách zaostáva za USA aj Čínou.

Kvantovo šifrovaná komunikácia je najvyššia možná úroveň ochrany informácií. Takáto komunikácia, ktorá je založená na šifrovaní elementárnych častíc – fotónov, je neprelomiteľná a ďaleko prevyšuje najmodernejšie šifrovacie algoritmy. To, že aj na Slovensku sa buduje kvantová komunikačná sieť, je veľmi dôležitý krok k bezpečnému internetu budúcnosti. Výskum aj praktická výstavba technických riešení v kvantovej komunikácii sa sústreďuje na výstavbu pozemných komunikačných liniek a na satelitné prepojenia na dlhé vzdialenosti. „O technológiu, ktorá umožní najbezpečnejší prenos dát, majú záujem štáty, banky, mobilní operátori aj firmy,“ priblížila ministerka Remišová.

„Prednedávnom som o budovaní kvantovej komunikačnej infraštruktúry rokovala  v Kyjeve aj s ministrom pre informatizáciu Mykhailom Fedorovom. Ukrajinu plánujeme zapojiť do spoločných projektov, lebo v oblasti kybernetickej bezpečnosti čelíme rovnakým výzvam. Práve teraz, v čase eskalácie napätia a stupňujúcich sa hackerských útokov, ktoré tiež ohrozujú bezpečnosť štátov, sa kvantové riešenia ukazujú ako kľúčové,“ zdôraznila.

Slovensko sa pripojilo k európskym krajinám s cieľom vybudovať naprieč Európskou úniou zabezpečenú kvantovú komunikačnú infraštruktúru (euroQCI). Národné centrum pre kvantové technológie bude tvoriť podporu celému ekosystému kvantových technológií na Slovensku. Koordinovať bude prácu výskumníkov a univerzít, navrhovať podporné opatrenia pre štátny sektor, aby sme urýchlili rozvoj a nasadzovanie kvantových technológií v praxi.

Na valnom zhromaždení QUTE.SK  boli prijatí prví členovia združenia –  Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied a Národný bezpečnostný úrad. Na pôde SAV pôsobia medzinárodne uznávaní odborníci na kvantové technológie na čele s profesormi Vladimírom Bužekom a Miroslavom Grajcarom. Fyzikálny ústav bude realizovať jednotlivé výskumné aktivity, spolupracovať s priemyselnými partnermi aj so zahraničnými organizáciami. Národný bezpečnostný úrad v rámci svojej kompetencie zodpovedá za certifikáciu zabezpečených komunikačných služieb, kam patrí aj kvantová komunikačná infraštruktúra.

„Na Slovensku existuje dlhodobá tradícia v oblasti kvantovej fyziky,  výskumu a vývoja kvantových technológií. Je preto prirodzené, že sme sa ako ministerstvo informatizácie rozhodli túto technológiu zaradiť medzi naše prioritné oblasti. Práve založením Národného centra pre kvantové technológie máme možnosť pripojiť sa k európskym špičkám v oblasti kvantových technológií, ako sú Rakúsko, Holandsko, Nemecko, či Francúzsko,“ doplnila Remišová.

Budovanie kvantovej technológie z Plánu obnovy a odolnosti

Do piatich rokov vznikne na Slovensku kvantová komunikačná infraštruktúra. Pokrývať bude 12 miest a postavená bude na existujúcej optickej komunikačnej infraštruktúre siete SANET. Výstavba slovenských uzlov bude financovaná ako jeden z hlavných investičných projektov Komponentu 17 z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 8,2 milióna eur. Rovnaká suma pôjde na projekt aj z európskych priamo riadených programov Digitálna Európa a CEF Digital. Spolu teda na zavádzanie tejto prelomovej technológie na Slovensku pôjde z európskych zdrojov takmer 16,5 milióna eur.

Okrem výstavby kvantovej siete bude Slovensko tiež vyvíjať vlastné technické komponenty – jednofotónové detektory, ktoré tvoria srdce každého kvantového uzla. Práve týmto riešením sa skráti čas výstavby samotnej siete a vytvorí sa priestor na export špičkových slovenských zariadení na trhy EÚ. Súčasťou investície bude tiež vývoj komunikačného rozhrania na zabezpečený prenos údajov kompatibilný so štátmi EÚ a zároveň sa pripraví prepojenie kvantových liniek medzi Maďarskom, Českom, Poľskom a Ukrajinou.

Zapojili sme sa do projektu, ktorý nestavia na zelenej lúke. Už v tejto chvíli prevádzkuje Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied prvú európsku cezhraničnú kvantovú linku medzi Viedňou a Bratislavou. Je určená pre výskumníkov, aby zlepšovali stabilitu a kapacitu prenosu a na základe toho vylepšili pripravované linky pre kvantový internet na Slovensku,“ pripomenula vicepremiérka.

Výnimočnosť kvantovej technológie

Prvé teoretické práce o kvantovom zabezpečení prenosu údajov sú zo 70. rokov minulého storočia pomocou prenosu fotónov v optických kábloch. Dnes sú kvantové komunikačné linky základným kameňom rozvoja nového odvetvia pokročilého priemyslu. Ich základom je bezpečnosť prenosu.

Kvantovo zabezpečená komunikácia znamená, že prenos je zabezpečený proti odpočúvaniu na trase medzi vysielačom a prijímačom a prenášaná informácia je autentická. Napríklad je možné preniesť šifrovací kľúč na veľkú vzdialenosť a je fyzikálne nemožné tento prenos nepozorovane odpočúvať, čo je inak problém napríklad pri podmorských a transkontinentálnych optických kábloch. V blízkej dobe pôjde o nevyhnutnú požiadavku, keďže štáty, banky, mobilní operátori aj firmy dbajú na vysokú bezpečnosť pri komunikácií prostredníctvom internet bankingu, zdieľania dát, či videohovorov a dnešné šifrovacie algoritmy môžu byť kvantovými počítačmi už prelomené.