Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vieme, ako je na tom Slovensko v oblasti digitálnych zručností – aktuálny ročník IT Fitness Testu absolvovalo takmer 150-tisíc respondentov

Dvanásty ročník IT Fitness Testu je úspešne ukončený. Najlepšie výsledky preukázali žiaci hlavne v práci s internetom, slabšie uspeli v oblasti kritického myslenia a pri riešení komplexných úloh. Historicky po prvý raz sa mohli otestovať aj ukrajinskí žiaci a študenti. Na Slovensku sa do tejto aktivity zapojilo takmer 46-tisíc respondentov.

Úroveň digitálnych zručností si v tohtoročnom IT Fitness Teste otestovalo v piatich krajinách takmer 150-tisíc respondentov. Test bol vytvorený v dvoch verziách, jedna pre základné a druhá pre stredné školy. Po prvý raz sa mohli testu zúčastniť aj ukrajinskí žiaci a študenti, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine alebo mimo nej.

Významným úspechom je, že slovenskí žiaci v testovaní obstáli spomedzi zúčastnených krajín najlepšie. V oboch verziách testu mali vyššiu úspešnosť ako žiaci z Česka, Maďarska, Poľska či Ukrajiny. Pri verzii testu pre základné školy dosiahlo Slovensko priemernú úspešnosť na úrovni 58,17 %. Druhé miesto obsadila Ukrajina (56,04 %), tretie miesto Česko (53,04 %), štvrté miesto Maďarsko (52,63 %) a posledné miesto obsadilo Poľsko (50,84 %). Testovania sa zúčastnilo viac ako 13-tisíc žiakov vo veku 7 – 16 rokov z celého Slovenska. „V porovnaní s predošlým rokom dosiahli žiaci základných škôl lepšie výsledky. Najlepšie obstáli žiaci základných škôl v Bratislavskom kraji. Celkovo sa do testovania vo verzii pre základné školy zapojilo 684 škôl v rámci celého Slovenska. Toto číslo nás mimoriadne teší,“ približuje Mário Lelovský, predseda Digitálnej koalície.

Študenti stredných a vysokých škôl, učitelia a ostatní respondenti odpovedali na dvadsaťpäť otázok v oblastiach Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Komplexné úlohy, Kancelárske nástroje, Kolaboratívne nástroje a Sociálne siete. Aj v tejto verzii boli najúspešnejší slovenskí žiaci. Ich priemerná úspešnosť dosiahla 57,17 %. Druhé miesto obsadila Ukrajina (51,24 %), tretie miesto Česko (49,57 %), štvrté miesto Maďarsko (47,20 %) a na poslednom mieste sa umiestnilo Poľsko (46,67 %). Do tohto typu testovania sa zapojilo až 755 škôl v rámci celého Slovenska.

Z hľadiska regionálneho postavenia mal najlepšie výsledky Prešovský kraj. Verzie pre študentov stredných a vysokých škôl sa zúčastnilo viac ako 30-tisíc respondentov nad 15 rokov. Stredoškolskú verziu testu skúsilo až 2 540 pedagógov.

„Dnešná generácia sa stáva architektom digitálnej budúcnosti. Ak chceme obsadiť 15-tisíc miest v oblasti IKT, ktoré nám chýbajú, musíme kontinuálne pracovať na zvyšovaní digitálnej gramotnosti žiakov a študentov. Nech sa naši mladí ľudia nestávajú iba užívateľmi technológií, ale hlavne tvorcami inovácií, ktoré formujú svet,“ uviedol počas tlačovej konferencie štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin.

Problémom pre Slovensko sú výrazné rozdiely v úspešnosti medzi jednotlivými kategóriami. Najlepšie dopadli respondenti v oblasti práce s internetom. Naopak, najväčšie nedostatky zaznamenali odborníci u žiakov a študentov v oblasti práce s kancelárskymi nástrojmi, ale aj v porozumení práce so štruktúrovanými dátami, v práci s tabuľkami a grafmi. Medzi problémové oblasti patrilo aj riešenie komplexnejších úloh, správne vyhodnotenie čítaného textu či porozumenie kontextu.

V rámci slávnostného vyhodnotenia boli odovzdané ocenenia učiteľom, triedam a vybraným školám, ktoré skončili v desiatke škôl s najlepším priemerom.