Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zasadnutie Rady EÚ pre telekomunikácie: Prelomový Akt o umelej inteligencii bol prijatý, jeho efektívna implementácia môže začať

V metropole Belgicka sa 21. mája 2024 pod taktovkou belgického predsedníctva EÚ uskutočnilo zasadnutie Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (časť telekomunikácie). Okrem mnohých ministrov členských štátov bol na nej prítomný aj európsky komisár pre vnútorný trh Thierry Breton a slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MIRRI SR pre informatizáciu Ivan Ivančin. Jednohlasne prijali prelomový Akt o umelej inteligencii (AIA).

Hlavnými témami rokovania bolo prijatie tzv. aktu o umelej inteligencii, a taktiež Záverov o budúcnosti digitálnej politiky EÚ či Záverov Rady k budúcnosti kybernetickej bezpečnosti. Obedová diskusia ministrov sa venovala podpore digitálnych zručností pre inkluzívnu digitálnu transformáciu.

Štáty Európskej únie jednohlasne prijali finálne znenie AIA. Ide o prvý komplexný právny rámec zameraný na vytvorenie dôveryhodného prostredia pre oblasť umelej inteligencie v EÚ. Cieľom tohto aktu je zabezpečiť, aby systémy AI rešpektovali základné práva, bezpečnosť a etické zásady, a zároveň riešiť riziká spojené s vysokovýkonnými a vplyvnými modelmi AI. „Slovensko úprimne oceňuje úspešné zavŕšenie procesu prijímania aktu EÚ o umelej inteligencii. Teraz je nevyhnutné zamerať sa na proces implementácie, ktorý predstavuje aj príležitosť na učenie sa. Zároveň je dôležité realizovať konkrétne kroky, ktoré vytvoria pevný základ pre ďalší rozvoj,“ uviedol štátny tajomník Ivan Ivančin.

Následne sa Rada ministrov EÚ venovala prijatiu Záverov o budúcnosti digitálnej politiky EÚ, s ktorými Slovensko vyjadrilo súhlas. „Chceli by sme zdôrazniť, že snaha o strategickú autonómiu EÚ nesmie narušiť našu schopnosť multilaterálne a bilaterálne spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom podporiť inovácie a technologický rozvoj zameraný na občana,“ upozornil Ivančin.

Rovnako členské štáty prijali Závery Rady k budúcnosti kybernetickej bezpečnosti, ktoré pripomínajú dôležitosť zamerania sa na implementáciu, posilnenie koordinácie, spolupráce a vyhýbanie sa fragmentácii pravidiel kybernetickej bezpečnosti v sektorových právnych predpisoch. Závery vyzývajú tiež na ďalšie objasnenie úloh a zodpovedností v kybernetickej oblasti, na prácu v revidovanom rámci riadenia kybernetických kríz, a zdôrazňujú tiež podporu pre malé a stredné podniky (MSP) či potrebu reagovať na výzvy, ktoré predstavujú nové technológie.

Európska komisia na zasadnutí informovala aj o prijatí Rámcového dohovoru Rady Európy (RE) o umelej inteligencii, ľudských právach, demokracii a právnom štáte, ktorý bol po náročných rokovaniach formálne prijatý Výborom ministrov RE 17. mája 2024. Ide o prvý medzinárodný nástroj v oblasti umelej inteligencie, v procese ktorého bolo MIRRI SR aktívne zapojené, a ku ktorému budú môcť oficiálne štáty pristúpiť vo Vilniuse počas litovského predsedníctva RE v septembri 2024.

Ministri sa tiež venovali otázke podpory digitálnych zručností pre inkluzívnu digitálnu transformáciu, ale aj prístupu založenému na spolupráci pre koherentnú implementáciu digitálnych regulácií. Odzneli tiež témy ako potreba novej smernice o poštových službách a predstavenie priorít a plánov na nadchádzajúce mesiace Maďarskom, ktoré po Belgicku bude ďalšou predsedajúcou krajinou Rady EÚ.

Počas pracovnej návštevy v Bruseli sa štátny tajomník Ivančin stretol aj s generálnym riaditeľom DG Connect Robertom Violom, ktorý na úvod vyjadril solidaritu a zaželal skoré uzdravenie nášmu premiérovi Robertovi Ficovi. Hlavnou témou bola pomoc pri rozvíjaní a implementovaní politiky Európskej únie v oblastiach digitálnych technológií, telekomunikácií a audiovizuálnych služieb. Na poslednom stretnutí s predstaviteľmi DG Grow a DG Connect sa diskutovalo o novelizácii zákona o verejnom obstarávaní, ktorej cieľom je odstrániť zbytočnú administratívnu záťaž tzv. goldplating a zefektívniť čerpanie finančných prostriedkov z európskych programov.