Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zmena je nevyhnutná: Slovensko sa otvára digitálnemu svetu a transformácii

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Ivan Ivančin dnes otvoril konzultáciu pre širokú verejnosť k pripravovanej dopytovej výzve na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska. Výzva prerozdelí takmer 50 miliónov eur pre súkromné aj verejné právnické osoby. Na jeden projekt bude možné poskytnúť maximálne 1,7 milióna eur a intenzita štátnej pomoci v závislosti od veľkosti podniku, resp. iných podmienok, bude v rozsahu od 25 % do 80 %.   

„Naše ministerstvo je zaviazané k posilneniu využívania digitálnych technológií na Slovensku a podpore inovácií a strategických investícií. Ako garanti Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti SR sa usilujeme o výrazný pokrok v oblasti digitalizácie verejných služieb a zvýšenia kybernetickej bezpečnosti. Tieto ciele budeme dosahovať prostredníctvom podpory projektov v európskych programoch a investícií do výskumu a implementácie moderných digitálnych technológií,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin.

Doména RIS3 sa zameriava na podporu inovatívnych spôsobov šírenia digitálnych technológií v spoločnosti s dôrazom na zlepšenie bezpečnosti a pridanej hodnoty údajov, ktoré sú generované digitálnymi technológiami. Okrem toho sa zameriava aj na aplikácie moderných technológií ako sú umelá inteligencia, superpočítače, kvantová kryptografia, kvantové snímače a pod.

„MIRRI plánuje vyhlásenie tejto grantovej výzvy v priebehu marca – apríla 2024. Podporiť chceme čo najširší okruh organizácií, akými sú technologické inštitúcie, kompetenčné centrá, súkromné podniky, platformy, ale aj mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti výskumu a vývoja. Podpora sa sústredí na projekty s úrovňou technologickej pripravenosti 6 až 8,“ uviedol Ivan Ivančin.

„Naším cieľom je, aby sme túto grantovú výzvu čo najviac prispôsobili potrebám občanov a firiem Slovenskej republiky. Chceme ju „ušiť na mieru“ potenciálnym žiadateľom a nastaviť podmienky a tematický rozsah tak, aby sme mohli naplniť jeden z dôležitých cieľov Plánu obnovy a odolnosti v súlade so Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska 2030 a Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027,“ dodal štátny tajomník Ivančin.