Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Kvalitné vzdelanie musí byť prioritou: Z nových eurofondov sme vyčlenili takmer 200 miliónov na rekonštrukcie škôl vo všetkých regiónoch

Podpora kvalitného školstva a vzdelávania musí byť prioritou každej vlády. Eurofondy majú moc meniť naše školy na inštitúcie  európskej úrovne. Na to je však potrebné vyhlasovať výzvy tak, aby z nich profitovalo čo najviac škôl. Práve preto Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) prekopalo nepodarenú výzvu na rekonštrukcie základných škôl vyhlásenú bývalým vedením rezortu a prišlo s vylepšenou výzvou s takmer štvornásobnou alokáciou.

Dnes oslavujeme Deň Európy. Symbolicky aj preto robíme tlačovú konferenciu, aby sme poukázali na to, ako veľmi dôležitá je spolupráca s Európskou úniou. Peniaze z eurofondov nám pomáhajú budovať silnejšie Slovensko, podporovať regionálny rozvoj a zlepšovať úroveň života všetkých občanov. Teší nás teda, že práve na Deň Európy môžeme ohlásiť novú výzvu v objeme takmer 200 miliónov eur, ktorá pomôže školám vo všetkých regiónoch Slovenska stať sa modernejšími inštitúciami poskytujúcimi kvalitné vzdelávanie,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Pôvodnú výzvu zameranú na základné školy ministerstvo investícií zrušilo, pretože nebola nastavená správne a pre nízku alokáciu absolútne nedokázala reflektovať na rôzne potreby škôl.

„V pôvodnej výzve bolo niekoľko zásadných chýb. Ako prvé to, že ju absolútne nekonzultovali s potenciálnymi prijímateľmi a samosprávami, ale pripravili ju od zeleného stola z Bratislavy. Od začiatku tvrdíme, že keď sa niečo má robiť v regiónoch, a keď je to v kompetencii miest, obcí alebo vyšších územných celkov, tak o tom má rozhodovať región. Výsledkom toho bolo, že na 50 miliónovú výzvu už v prvom kole prišlo 278 dopytov v hodnote 237 miliónov eur. Hoci už po prvom kole bolo jasné, že nie je možné vyhovieť všetkým žiadateľom, bývalé vedenie rezortu automaticky vyhlásilo aj druhé kolo, kde prišlo ďalších 94 žiadostí v hodnote ďalších 71,8 mil. eur,“ priblížil minister investícií Richard Raši.

Výzva tiež nemala zadefinované finančné limity, nebola napríklad nastavená minimálna ani maximálna výška nenávratného finančného príspevku, takže obce na rekonštrukciu škôl žiadali od 19 000 eur až po viac ako 6 miliónov eur. Výzva tiež nebola určená pre žiadateľov, ktorí potrebujú riešiť rozširovanie kapacít.

„Ak by sme výzvu nezrušili, zo žiadostí, ktoré k nám prišli, by sme mohli uspokojiť len približne každého šiesteho žiadateľa a viac ako 80% žiadateľov by zbytočne minulo svoje financie na projektové zámery. Preto sme sa rozhodli výzvu prepracovať tak, aby mala jasné pravidlá a podmienky na základe požiadaviek regiónov,“ vysvetlil šéf rezortu.

„A čo je najdôležitejšie navýšili sme  finančnú alokáciu až na takmer štvornásobok. Z pôvodných 50 miliónov na bezmála 190 miliónov eur s tým, že v budúcnosti, keď prejdú nejaké formálne kroky na úrovni Európskej komisie, bude môcť byť výzva navýšená o ďalších takmer 40 miliónov eur. Samosprávam spracované projektové dokumentácie a financie, ktoré na to vynaložili v zrušenej výzve neprepadnú, budú sa s nimi môcť zapojiť do novej výzvy,“ skonštatoval Raši.

Výzva je určená na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu v základných školách, základných umeleckých školách, stredných školách, centrách voľného času a školských kluboch detí, s výnimkou súkromných škôl a to na celom území SR. Špecifickým cieľom je Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu.

Žiadatelia môžu predkladať projekty, ktorých cieľom je zlepšenie prístupu k vzdelávaniu v základných školách, základných umeleckých školách, stredných školách, centrách voľného času a školských kluboch detí. Výzvou môžu školy riešiť napríklad podporu desegregácie výchovy a vzdelávania, debarierizáciu škôl a školských zariadení, materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení, budovanie či modernizáciu učební vrátane vonkajších priestorov, výstavbu a rekonštrukciu školských športovísk.

Výzva bola spracovaná v úzkej spolupráci s regiónmi, ktoré pripravujú a strategicky vyberajú projektové zámery priamo v území prostredníctvom tzv. Rád partnerstva resp. Kooperačných rád UMR. Znamená to, že na podporu v rámci výzvy sú oprávnené len tie projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR. Ide o otvorenú výzvu a uzavrie sa až v prípade vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov. Minimálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov na jeden projekt je 201 tisíc eur.

„Treba ešte dodať veľmi zaujímavú informáciu, že v tejto chvíli máme pod touto strechou aj ďalších 46 miliónov eur vo výzvach pre kvalitné stredné školy v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu v Trenčianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. K dnešku je predložených 23 projektov v objeme viac ako 32 miliónov eur. Na ťahu sú teraz vyššie územné celky, ktoré si môžu ešte stále požiadať o peniaze na stredné školy. Dnes sa bavíme, čo sa týka rozvoja škôl v regiónoch, o balíku približujúcom sa výhľadovo k sume 300 miliónov eur, čo je dobrá správa, pretože náš rezort regionálneho rozvoja je aj o tom, aby sme vedomostnú spoločnosť na Slovensku dokázali budovať aj cez školstvo,“ doplnil štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.