Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová éra transformácie hornej Nitry: Minister Raši predstavil aktualizáciu Akčného plánu, ktorá pomôže naplno naštartovať premenu regiónu

Na hornej Nitre, v okrese Prievidza,  sa dnes uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR.  Hlavnou témou bola sociálno-ekonomická situácia okresov Prievidza a Partizánske a návrhy na jej zlepšenie. Témou zasadnutia vlády bola tiež aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, ktorú predložil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Po 114 rokoch sa koncom minulého roka na hornej Nitre ukončila ťažba hnedého uhlia, ktorá bola kostrou tunajšieho života a hospodárstva. Prinášala regiónu prosperitu, pracovné miesta, istotu, ale vyberala si aj daň v podobe obrovského znečistenia životného prostredia. Región teda čakajú veľké výzvy a hľadá si nové cesty, ako sa rozvíjať.

„Na pomoc s transformáciou z uhoľného na prosperujúci a zelený región je pripravených 225 miliónov eur z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), ktorý riadi naše ministerstvo. Tento proces je však potrebné správne nastaviť a hlavne urýchliť, pretože bývalé vlády pre baníkov a ich rodiny, ani pre tento región, nespravili nič. Preto som na dnešnej vláde predložil Aktualizáciu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Cieľom najnovšej aktualizácie je upraviť Akčný plán tak, aby lepšie reflektoval prechod od plánovacej do implementačnej fázy a aby jednotlivé časti Akčného plánu popisovali stav implementácie v jednotlivých prioritných oblastiach.

Tak, ako sme sľúbili, aktualizácia Akčného plánu nevznikala za zeleným stolom na ministerstve, ale naopak, prebehol náležitý dialóg s regiónom. Zachytili sme pohľad kľúčových zainteresovaných strán, teda napríklad Trenčianskeho samosprávneho kraja, miest Prievidza, Handlová a Partizánske, občianskeho združenia Priatelia Zeme-CEPA, ale aj zástupcov Hornonitrianskych baní Prievidza a súkromného sektora na doterajšiu implementáciu Akčného plánu. Pretože tento región sám najlepšie vie, čo potrebuje a môže nám dať cenné informácie, ktoré napomôžu hladkému procesu jeho transformácie,“ zdôraznil šéf rezortu investícií.

Priority a opatrenia Akčného plánu boli po náležitom dialógu so zainteresovanými stranami v regióne podľa požiadaviek upravené – nerelevantné opatrenia boli odstránené a niektoré priority a opatrenia boli zlúčené s cieľom Akčný plán zjednodušiť a jeho rozsah skrátiť. Akčný plán je už vo fáze implementácie. V roku 2023 boli vyhlásené prvé výzvy z Fondu na spravodlivú transformáciu a došlo už aj k schváleniu prvých projektov.

Medzi kľúčové zmeny vo vykonanej aktualizácii patrí napríklad podpora nových pracovných miest, malých a stredných podnikov, udržateľného poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Zameriava sa aj na rozvoj alternatívnej mobility, infraštruktúry a diaľničnej siete. V neposlednom rade cieli aj na odstránenie environmentálnych vplyvov a rozvoj udržateľnej energetiky, zlepšenie zdravotníckych a sociálnych služieb, vzdelávania a športových aktivít. Aktualizácia zahŕňa aj revíziu priorít a alokácií zdrojov pre transformáciu regiónu a zvýšenie jeho konkurencieschopnosti.

Z celkovej alokácie Fondu na spravodlivú transformáciu  441 mil. eur je pre región horná Nitra vyčlenená viac ako polovica týchto zdrojov, ktoré sú doplnkovým zdrojom k ostatným zdrojom Programu Slovensko. Na všetky tieto priority sú postupne vyhlasované výzvy. Spomeniem napríklad Výzvu na kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizácie regiónov s alokáciou 35,8 mil. eur, Výzvu na podporu zamestnateľnosti v regióne horná Nitra s alokáciou 12,3 mil. eur či Výzvu na podporu komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania s alokáciou 46 mil. eur a mnohé ďalšie,“ uzavrel minister Raši.