Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Michal Kaliňák: Sme pripravení hľadať systémové riešenia na boj proti násiliu na ženách

Násilie páchané na ženách porušuje základné ľudské práva a slobody a v slobodnej a demokratickej spoločnosti je neprijateľné. Zdôraznil štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Michal Kaliňák v úvode medzinárodnej konferencie „Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a sexuálne násilie“, ktorú organizuje MIRRI SR v spolupráci s partnermi.

 „Naša vláda sa zaväzuje zabezpečiť vytvorenie vhodných podmienok na koordináciu všetkých verejných a neverejných partnerov pri prevencii a riešení násilia páchaného na ženách. Sme preto pripravení byť súčasťou diskusie a vypočuť si potreby organizácií pôsobiacich v tejto oblasti a hľadať systémové a udržateľné riešenia do budúcnosti,“ povedal Michal Kaliňák.

Konferencia a stretnutie siete Synergy sa koná od dnes do piatka v Bratislave, v historickej budove Národnej rady SR. Odborníci a odborníčky zo služieb štátu a z neziskového sektora na nej diskutujú o možnostiach zlepšenia situácie obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia.  Na úvod konferencie vystúpila s prejavom prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá nad konferenciou prevzala záštitu.

Slovenská republika s podporou Nórskeho kráľovstva už viac ako 10 rokov realizuje programy na pomoc ženám – obetiam násilia a ich deťom. „Za ten čas organizácie, ktoré sme finančne podporili, pomohli stovkám obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia. Domáce a rodovo podmienené násilie je však naďalej závažným celospoločenským problém,“ pripomenul Kaliňák.

Ocenil, že o násilí páchanom na ženách sa začalo viac hovoriť a že na Slovensku sa vyprofilovali skvelé centrá vedené silnými líderkami, ktoré dokážu poskytovať profesionálnu pomoc na európskej úrovni. „Je to téma, od ktorej sa neotáča hlava inam, je to problém, ktorému sa musíme postaviť čelom,“ konštatoval.

Cieľom je pokrytie Slovenska službami pre obete tak, aby boli dostupné vo všetkých regiónoch a v kvalite a štandardoch, aké poskytujú organizácie podporené z Nórskych grantov. „Tieto organizácie to nemajú ľahké. Je to náročné finančne, ale aj psychicky. Každý kto podáva pomocnú ruku, robí to so srdcom ako svoje poslanie. Preto si veľmi vážim všetkých, čo pomáhajú,“ uviedol Michal Kaliňák, podľa ktorého má zmysel každý projekt, každá aktivita, ale stále to bude o každom z nás, o človeku, o komunite a o spoločnosti.

„Násilie je prejav slabosti. Kým ženy sú obeťami násilia, každý kto im nepomôže je obeťou vlastnej slabosti. Urobme čo je v našich silách, aby násilie a nespravodlivosť zostali v slovníku, v minulosti, ale nie v našich životoch a už vôbec nie v skutkoch,“ vyzval Michal Kaliňák.

Medzinárodnú konferenciu Synergy network “Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a sexuálne násilie“ organizuje MIRRI SR, odbor grantov EHP a Nórska a Švajčiarskeho príspevku za podpory Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Na konferencii spolupracuje s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách a s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Konferencia sa koná sa pri príležitosti každoročnej celosvetovej iniciatívy označovanej ako 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ku ktorej sa pridalo aj vedenie MIRRI. Kampaň odštartovala 25. novembra na Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách a trvá do 10. decembra, Dňa ľudských práv. Podporiť jej ciele môže symbolicky každý, a to nosením oranžovej farby, globálnej farby kampane.

Súčasťou kampane sú aktivity venované informovaniu a vzdelávaniu verejnosti. Príkladom je verejné zhromaždenie „Vypískajme násilie“. Uskutoční sa na záver prvého dňa konferencie, dnes o 18:00 na Župnom námestí v Bratislave.