Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MIRRI SR: Pridávame sa k medzinárodnej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách

Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia je ústredná téma medzinárodnej konferencie a stretnutia siete Synergy, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Odborníci a odborníčky zo služieb štátu a z neziskového sektora budú o možnostiach zlepšenia situácie obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia diskutovať od 6. do 8. decembra v historickej budove Národnej rady SR.

Konferenciu spoluorganizuje odbor grantov EHP a Nórska a Švajčiarskeho príspevku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách a s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Konferencia je súčasťou medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorú podporilo aj vedenie MIRRI SR. Kampaň štartuje už zajtra, 25. novembra na Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách. Potrvá do Dňa ľudských práv, ktorým si každoročne 10. decembra pripomína celý svet prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením OSN. Podporiť ciele kampane a vyjadriť odhodlanie prispieť k ukončeniu rodovo podmieneného násilia môže symbolicky každý, a to nosením oranžovej farby, ktorá je globálnou farbou kampane.

Granty EHP a Nórska v rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách pozývajú verejnosť sledovať ich facebookový profil Granty EHP a Nórska na Slovensku. Do 10. decembra na ňom prinesú diskusie a aj videoukážky projektov na pomoc ženám v núdzi, ktoré získali podporu z nórskych grantov. Pôjde o príklady konkrétnych služieb pre každú ženu bez rozdielu, ktorá zažíva diskrimináciu alebo násilie. Ich spoločným odkazom je, že pomoc existuje.

Súčasťou kampane sú ďalšie aktivity venované informovaniu a vzdelávaniu verejnosti. Príkladom je verené zhromaždenie „Vypískajme násilie“. Uskutoční sa na záver prvého dňa konferencie, v stredu 6. decembra o 18:00 na Župnom námestí  pred historickou budovou Národnej rady SR v Bratislave.

Každá tretia žena na Slovensku aspoň raz v živote zažila fyzické alebo sexuálne násilie zo strany muža. Mnohé zažívajú domáce (psychické a fyzické) násilie na dennej báze. Vyplýva to z viacerých verejne dostupných údajov. Práve preto je veľmi dôležité upozorňovať na to, že pomoc existuje a zároveň naďalej hľadať efektívne riešenia.

Medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách vznikla v roku 1991 a predstavuje príležitosť pre jednotlivcov, skupiny a organizácie po celom svete vyzývať k ukončeniu všetkých foriem násilia na ženách. Od roku 1991 sa do kampane zapojilo približne 6 000 organizácií zo 187 krajín sveta a jej aktivity mali dosah na 300 miliónov ľudí.

Viac podrobností o Grantoch EHP a Nórska nájdete na webstránke: https://www.eeagrants.sk/, kde sú zverejnené aj informácie o grantovom programe Domáce a rodovo podmienené násilie.