Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Na humanitárnu pomoc našim ukrajinským partnerom presúvame státisíce eur z Grantov EHP a Nórska

Z grantov získa podporu pol milióna eur aj nový projekt Migračného úradu v Opatovskej Novej Vsi

Pokračujeme v podpore Ukrajiny a na humanitárnu pomoc nášmu východnému susedovi presunieme z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru  400 000 eur. Vďaka rýchlej reakcii donorských krajín – Nórska, Islandu a Lichtenštajnska sa tieto zdroje presunú z programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, ktorý spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Naplnenie pôvodných projektov zameraných na Ukrajinu totiž vojenská agresia Ruska výrazne skomplikovala. 

 „Vojenská agresia Ruska proti Ukrajine veľa vecí zmenila. Mnohé, pôvodne naplánované aktivity a projekty spolupráce nie je možné v tejto situácii naplniť. V praxi sa ukázalo, že schopnosť pružne reagovať na nové okolnosti a potreby je jednou z kľúčových zásad využívania Grantov EHP a Nórska. V spolupráci s prispievateľskými štátmi sme expresne rýchlo rozhodli o úpravách rozpočtov šiestich projektov s ukrajinskými partnermi. To nám umožní presunúť 400 000 eur na humanitárnu pomoc. Zároveň donorské krajiny podporili vznik úplne nového projektu pre Migračný úrad Ministerstva vnútra SR, ktorý bude mať dlhodobý pozitívny prínos pre azylový systém na Slovensku,“ povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a investícií Veronika Remišová. Vicepremiérka sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajine aktívne zapája do riešenia situácie na celoeurópskej aj domácej úrovni.

MIRRI SR oslovilo všetkých slovenských aktérov, ktorí majú vo svojich projektoch z programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca ukrajinských partnerov, aby zvážili použitie časti prostriedkov na humanitárnu pomoc. Ministerstvo vnútra SR, mesto Košice, Združenie miest a obcí Slovenska, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, ktorých projekty Granty EHP podporujú, túto ponuku prijali. Vďaka tomu sa medzi ich ukrajinských partnerov teraz rozdelí humanitárna pomoc vo výške 400 000 eur.

Pomoc, podľa vlastných potrieb, získajú: Národná Univerzita V. N. Karazina v Charkove, Mestská rada v Charkove, Užhorodská mestská rada, Zakarpatská regionálna štátna správa, Katedra mestského rozvoja a architektúry Užhorod, Združenie ukrajinských miest v Kyjeve, Štátna hraničná stráž Ukrajiny, Bezpečnostná služba Ukrajiny, Medzinárodné výskumné centrum pre zmierňovanie CBRN rizík, Regionálne centrum pre analýzu rizík a Inštitút rozvoja karpatského regiónu.

V spolupráci s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom rozbieha MIRRI SR ďalšiu strategickú iniciatívu, ktorá má zlepšiť pripravenosť Slovenska na utečenecké krízy. Vďaka nej sa pol milióna eur z Grantov EHP a Nórska využije na aktivity Migračného úradu Ministerstva vnútra SR. Podieľať by sa na nich mali aj experti či inštitúcie z donorských krajín.

„Mohutná utečenecká vlna, ktorej za uplynulé týždne čelí naša krajina, je pre Slovensko úplne nová skúsenosť. Hľadáme cesty a prostriedky, ako ju zvládnuť čo najlepšie a pomôcť ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Podpora z Grantov EHP je len jeden z možných nástrojov, ktorý máme k dispozícii,“ upozornila Remišová, ktorá osobne rokovala s dobrovoľníckymi organizáciami vo Veľkokapacitnom krízovom centre v Michalovciach. Aj vďaka iniciatíve podpredsedníčky vlády na nedávnom kohéznom summite EÚ  prišla Európska komisia s novou legislatívou CARE, ktorá Slovensku umožní na riešenie humanitárnej krízy využiť aj časť eurofondov. Podľa Remišovej však EÚ musí nájsť aj iné, väčšie zdroje financovania pomoci utečencom.

Medzi hlavné ciele iniciatívy, ktorá bude financovaná z Grantov EHP a je určená pre Migračný úrad MV SR, patrí zlepšenie podmienok žiadateľov o azyl v azylových táboroch a zlepšenie služieb pre migrantov. Osobitná pozornosť sa venuje ženám s deťmi, najmä v pobytovom tábore v Opatovskej Novej Vsi (okr. Veľký Krtíš). Tento tábor má kapacitu približne 140 osôb a slúži prevažne ohrozeným skupinám, pre ktoré by mal vzniknúť funkčnejší priestor. Počíta sa s rekonštrukčnými prácami, vďaka ktorým sa telocvičňa v tábore zmení na multifunkčný priestor, schopný slúžiť ako núdzové ubytovanie. Plánuje sa aj nákup výpočtovej techniky a podľa potreby ďalšej techniky a materiálu.