Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Na lepšiu budúcnosť pre marginalizované rómske komunity dáme takmer milión eur z Nórskych grantov

Grant umožní rozvíjať aktivity komunitného centra vo Valaskej

Pomáhame regiónom riešiť ich problémy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podporilo z Nórskych grantov rozvoj komunitného centra vo Valaskej (okres Brezno). Centrum dlhodobo pracuje s obyvateľmi z marginalizovaných rómskych komunít. Projekt získal takmer 952-tisíc eur z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu.  

„Viaceré problémy komunít žijúcich na okraji spoločnosti ešte viac zhoršili ekonomické a sociálne následky koronakrízy. Preto vítam každý projekt, ktorý skutočne pomáha zlepšiť ich život. O to viac, že v tomto prípade granty pomôžu ďalej rozvíjať úspešný 20-ročný príbeh komunitného centra vo Valaskej, ktoré pomáha miestnym Rómom, ale aj ďalším sociálne slabým obyvateľom s prácou a so vzdelávaním,“ povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

Podľa predsedu Centra príležitostí Valaská Ivana Maka vďaka tejto podpore „vytvoria v lokalite silnú komunitu ľudí, ktorí budú sebestační, komunitu, ktorá bude vytvárať hodnoty“. Projekt Centrum príležitostí Valaská – rozvoj multifunkčného inkluzívneho centra je naplánovaný na 28 mesiacov a nadviaže na doterajšie aktivity centra. Poskytne ľuďom z Horehronia možnosť zamestnať sa, potrebné podporné služby – školenia a poradenstvo, konkrétne napríklad aj kurzy finančnej gramotnosti, pomoc pri oddlžovaní, exekúciách a osobnom bankrote. „Pod jednou strechou prinesieme všetko potrebné,“ dodal Mako. Zároveň sa v rámci projektu rozšíria služby miestneho sociálneho podniku – práčovne Wasco. Tá nielen zamestnáva sociálne najslabších, ale zároveň zo svojich ziskov financuje komunitné centrum a terénnu sociálnu prácu. Otvorí sa aj komunitná jedáleň, kariérna poradňa a v pláne je i multikultúrny festival.

Projekt je jedným zo šiestich, ktoré získali grant z druhej výzvy programu Miestny rozvoj a inklúzia. Celkovo sa medzi tieto projekty rozdelilo 5 268 668 eur.

Na program Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov je vyčlenených spolu takmer 18 milióna eur. Určené sú na projekty zamerané na hospodárne a udržateľné opatrenia vo vzdelávaní, v bývaní, zamestnanosti a zdraví.

Do apríla sa z programu rozdelili granty súhrnne vo výške takmer 12,5 milióna eur. Umožnia podporiť 21 projektov, ktoré uspeli v troch výzvach. Venujú sa rozvoju multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch, zlepšeniu života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a podporujú miestne iniciatívy.

V rámci prvej výzvy (LDI01) išlo viac ako 6 miliónov eur medzi 9 projektov. Výzva sa orientovala na zlepšenie prístupu tzv. zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností.

Cieľom druhej výzvy (LDI02) je zlepšiť zdravie, možnosti pre bývanie, vzdelávanie a zamestnanosť pre marginalizované rómske komunity a bojovať proti diskriminácii. V rámci výzvy získalo 6 projektov spolu viac ako 5,2 milióna eur.

Tretia výzva (LDI03) podporuje budovanie kapacít menších miestnych organizácií, ktoré sa venujú miestnemu rozvoju a sociálnej inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Granty v celkovej výške 934 282 eur z nej podporili 6 projektov.

Nevyužité prostriedky z výziev sa plánujú rozdeliť medzi ďalšie kvalitné projekty, ktoré skončili po hodnotení na tzv. rezervnom zozname. V najbližších týždňoch by takto mohlo získať podporu 5 projektov.