Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

eFakturácia: Verejné nákupy bez papierových faktúr

Žiadne papierové faktúry vo verejnom obstarávaní. Takýto cieľ si dáva národný projekt eFakturácia, ktorý prinesie hlavne prostredie pre vytvorenie, zasielanie a prijatie štandardizovaných elektronických faktúr a umožní tak ich následné automatizované spracovanie. Vyzvanie na projekt zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Projekt eFakturácia zavedie na jar roku 2021 štruktúrovaný elektronický formát faktúr, vďaka ktorému bude možné ich automatické spracovanie. Štát a verejní obstarávatelia tak môžu ušetriť za tlač, poštovné, doručovanie a spracovanie faktúr. Inak povedané, elektronické faktúry budú posielať dodávatelia verejným obstarávateľom. Tí ich budú musieť vedieť prijať a spracovať.

Zámer zaviesť elektronickú fakturáciu verejnom obstarávaní vychádza zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní.

eFakturácia zároveň prihliada aj na slovenské strategické dokumenty a legislatívu, ako sú zákon o eGovernmente či Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Vďaka tomu poskytne funkcie aj nad rámec požiadavky EÚ. Počíta sa s využívaním spoločných modulov a registrov, s bezpečnou autentifikáciou, s využívaním vládneho cloudu a s plnením princípu jedenkrát a dosť pre zefektívnenie komunikácie s verejnou správou.

Hodnota národného projektu „Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA)“, ktorý bol posúdený aj z hľadiska princípu hodnoty za peniaze, je 5 mil. eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (prioritná os 7). Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 22. júla 2019.