Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Lepšie informačné systémy štátnych inštitúcií a samospráv pocítia občania v kvalitnejších službách úradov

Ministerstvo investícií na to vyčlenilo 30 miliónov eur

Dobre fungujúce informačné systémy sú základom pre lepšie služby štátnych inštitúcií i samospráv. Ministerstvá, štátne rozpočtové organizácie aj vyššie územné celky môžu požiadať o podporu na zlepšenie svojich informačných systémov vďaka dopytovej výzve vo výške 30 miliónov eur, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) z programu Integrovaná infraštruktúra. Žiadosť o podporu treba zaslať do 30. septembra 2022.

Integrácia IT systémov tak, aby sa rozvíjali a zlepšovali elektronické služby pre občanov a štát od nich opakovane nežiadal informácie, ktoré už má vo svojich databázach, či zlepšenie manažmentu dát verejnej správy sú príklady aktivít, ktoré môžu byť podporené z najnovšej eurofondovej výzvy MIRRI SR.

Z výzvy je možné tiež financovať zmeny, ktoré vyplývajú z legislatívy EÚ, ako sú napríklad úprava informačných dopravných systémov, prípadne aktuálne riešené otázky prenosu evidenčných čísiel vozidiel.

Oprávnenými žiadateľmi o podporu z eurofondov sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie, vyššie územné celky okrem Bratislavského kraja, DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska,  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby a Sociálna poisťovňa.

Celková výška EÚ zdrojov v rámci výzvy predstavuje sumu 30 miliónov eur, minimálna podpora na jeden projekt je 200 001 eur. Prvé hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 30. septembra 2022, dokedy je možné podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Dopytovo-orientovaná výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Viac informácií a podrobné podmienky nájdete na:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzvaopii-2022_7_23-dop/index.html.