Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Mandátne certifikáty vydávame už aj „na diaľku“

Zlepšujeme poskytovanie dôveryhodných služieb. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) spúšťa vzdialené vydávanie kvalifikovaných mandátnych certifikátov, ktoré orgány verejnej moci potrebujú k podpisovaniu svojich rozhodnutí.

Riešenie „na diaľku“ umožní klientom SNCA vydanie mandátneho certifikátu na schválenú čipovú kartu. Pri vydávaní certifikátu bolo doteraz nevyhnutné, aby žiadateľ prišiel osobne na pracovisko v Bratislave alebo riešil proces podania žiadosti cez niektorý z notárskych úradov. Osobná návšteva pracoviska bola záťažou pre samotného žiadateľa, ktorý musel vycestovať mimo svojho pracoviska a často aj mimo okresu, prípadne kraja. Vzdialené vydávanie mandátnych certifikátov teraz poskytne pohodlné riešenie dostupné priamo z pracoviska alebo z domu držiteľa certifikátu.

Osobná návšteva bola doteraz nevyhnutná najmä kvôli overeniu totožnosti žiadateľa. V súčasnosti má však väčšina občanov elektronický občiansky preukaz s čipom, ktorý pomôže nahradiť osobnú identifikáciu držiteľa certifikátu a zefektívni sa tak celý proces.

Nová možnosť pre podanie žiadosti o vydanie mandátneho certifikátu odbúrava všetky komplikácie spojené s cestovaním a osobnou návštevou pracoviska. Stačí vyplniť registráciu cez elektronický formulár a všetky údaje sa automaticky natiahnu z elektronického podpisu držiteľa priamo na portál SNCA, kde sa následne vykoná predpríprava na vzdialené overenie klienta a vydanie certifikátu. Medzitým štatutár odošle Žiadosť o vydanie mandátneho certifikátu.

Po prijatí žiadosti a registrácie sa vykoná kontrola zo strany SNCA a držiteľovi certifikátu sa priradí čipová karta s jedinečným sériovým číslom. V prípade, ak držiteľ už vlastní požadovanú čipovú kartu, jej sériové číslo sa overí pri registrácii. Nová čipová karta bude zaslaná na adresu zvolenú pri registrácii a bezpečnostné kódy budú odoslané do elektronickej schránky. Identita zariadenia sa následne ešte overuje aj pri samotnom vydávaní mandátneho certifikátu. Po tomto procese sa schváli možnosť vzdialeného vydania certifikátu, o čom bude držiteľ informovaný e-mailovou notifikáciou.

Ak v procese vydávania certifikátu na samoobslužnom portáli prebehne overenie identity držiteľa a čipovej karty úspešne, povolí sa automatizované vydanie certifikátu, ktorý sa vydá na schválenú čipovú kartu. Pri použití portálu pre vzdialené vydávanie bude klient vyzývaný na podpis súvisiacej dokumentácie, ktorá sa následne automaticky doručí do jeho elektronickej schránky a do elektronickej schránky NASES na zaevidovanie. Portál prevedie držiteľa celým procesom až do úspešného vydania certifikátu na čipovú kartu. Po vydaní certifikátu s ním môže okamžite začať podpisovať.

Vydanie mandátnych certifikátov je naďalej možné aj priamo cez NASES v priestoroch Registračnej autority (Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava) a cez každého notára. Bližšie informácie na: snca@nases.gov.sk alebo v pokynoch pre podanie žiadosti o mandátny certifikát.