Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MIRRI SR otvára možnosti pre širšiu konkurenciu v IT službách dostupných pre všetkých

Flexibilné a transparentné zadávanie IT zákaziek pre všetkých verejných obstarávateľov zaistí centrálny dynamický nákupný systém

Ľahšie obstarávanie IT služieb pre štát a verejnú správu prinesie nový centrálny dynamický nákupný systém (DNS). Zjednodušenie postupu verejného obstarávania pre oblasť IT presadilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako hlavný koordinátor informačno-komunikačných technológií štátu. Vďaka tejto novinke budú môcť prostredníctvom DNS zadávať čiastkové zákazky okrem výkonných orgánov SR aj obce, kraje a právnické osoby založené alebo zriadené štátom.

Prioritou ministerstva informatizácie sú profesionálne, kvalitné a transparentné IT služby dostupné pre všetkých. Cieľom je, aby verejní obstarávatelia – od ministerstiev, štátnych inštitúcii až po samosprávy mali pri verejnom obstarávaní informačných technológií rovnaké podmienky, aké sú už roky bežné v súkromnom sektore.

V praxi to znamená, že svoje reálne požiadavky na IT expertov budú organizácie konkretizovať až v čiastkových zákazkách, teda v čase, keď ich budú presne poznať. Budú pritom môcť čerpať zo širokého spektra IT odborníkov od projektových manažérov, manažérov kybernetickej bezpečnosti, IT architektov, analytikov, konzultantov, až po UX/UI dizajnérov, programátorov a testerov.

Dynamický nákupný systém vo všeobecnosti zjednodušuje opakované nákupy bežne dostupných tovarov a služieb, napríklad softvéru a hardvéru a s nimi súvisiacich služieb. Umožňuje uskutočniť bežné nákupy veľmi flexibilne podľa aktuálnych potrieb. Jednou z výhod je otvorenosť DNS počas jeho trvania. V prípade MIRRI SR to znamená, že kedykoľvek počas 48 mesiacov trvania systému môžu záujemcovia požiadať o zaradenie do systému. Ak splnia podmienky účasti, ministerstvo informatizácie ich bude bezodkladne informovať o zaradení a budú sa môcť zapojiť už do najbližšej čiastkovej zákazky, o ktorej budú automaticky elektronicky informovaní.

Na dnešnom IT trhu pôsobí množstvo malých a stredných podnikateľov, ktorí disponujú vynikajúcim know-how, ale udržujú svoje firmy štíhle, zamerané na potreby svojich zákazníkov. Podmienky účasti v DNS ministerstva umožnia týmto veľmi efektívnym firmám zapojiť sa do IT zákaziek štátnej a verejnej správy. Stačí splniť štandardné podmienky tzv. osobného postavenia (napr. nesmie mať nedoplatky na daniach a poistnom) a preukázať odbornú spôsobilosť zoznamom poskytnutých IT služieb v súhrnnej hodnote minimálne 60 000 EUR bez DPH za uplynulé 4 roky.

Aby sme týmto malým firmám pomohli prekonať úvodné obavy z procesov verejného obstarávania, pripravilo MIRRI SR 9. decembra o 9:00 krátke on-line školenie o DNS cez platformu Teams. Školenie je otvorené, bez nutnosti registrácie, pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom ako DNS fungujú a ako sa do nich jednoducho prihlasovať.

Do DNS sa však môžu zaregistrovať aj veľkí dodávatelia – zapojenie do čiastkových výziev im môže pomôcť zlepšiť využitie IT expertov počas obdobia nižšej vyťaženosti medzi väčšími zákazkami.

Komunikácia so záujemcami o zaradenie do DNS sa uskutoční na elektronickej platforme systému EVO, kde sa na linke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/452142 dajú získať aj kompletné informácie o tomto centrálnom obstarávaní.