Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Novým štátnym tajomníkom MIRRI SR pre informatizáciu sa stal Martin Bezek: Jeho prioritami sú podpora eurofondových IT projektov, plnenie míľnikov Plánu obnovy a zlepšovanie elektronických služieb štátu

Odborník na plánovanie a riadenie kvality systémov informačných technológií prichádza do vedenia štátneho IT z interného prostredia ministerstva

Vláda na návrh ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petra Balíka vymenovala nového štátneho tajomníka pre oblasť informatizácie. Stal sa ním Martin Bezek, doterajší riaditeľ odboru vedenia informačných technológií verejnej správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

„Do štátneho IT a digitalizácie prinášame novú dynamiku. Štátny tajomník pre informatizáciu Martin Bezek je, ako som avizoval, expert z interného prostredia ministerstva. Je dokonale zorientovaný v procesoch a plánoch v informatizácii štátu. Má moju dôveru, že ako skúsený odborník urobí maximum pre naplnenie cieľov nášho rezortu obsiahnutých v programovom vyhlásení vlády,“ uviedol minister investícií a informatizácie Peter Balík.

Cieľom Martina Bezeka je podporovať eurofondové IT projekty a plnenie míľnikov Plánu obnovy a odolnosti. Sústredí sa na projekty, ktoré rozšíria, skvalitnia a zjednodušia elektronické služby štátu pre občanov, verejnú správu aj podnikateľov, pričom za dôležitú považuje digitalizáciu prioritných životných situácií. „Pre zlepšenie e-Governmentu na Slovensku je kľúčové doručiť už rozbehnuté IT projekty. Mojím cieľom je hlavne zvýšiť spokojnosť občanov s elektronickými službami štátu a to vytvorením prostredia, ktoré bude podporovať agilné riadenie projektov a produktový manažment,” povedal Martin Bezek.

Martin Bezek pracuje na MIRRI SR od roku 2017. Do funkcie štátneho tajomníka prišiel z pozície riaditeľa odboru stratégie a vedenia informačných technológií verejnej správy. Na ministerstve viedol tímy zodpovedné za stratégiu štátneho IT, financovanie, monitorovanie a hodnotenie informačných systémov a ďalšie oblasti. V minulosti pôsobil na úrade Bratislavského samosprávneho kraja, kde pracoval šesť rokov ako projektový manažér v tíme zodpovednom za regionálnu stratégiu a proces plánovania, tvorbu projektových zámerov a koordinovanie aktérov regionálneho rozvoja. Martin Bezek v roku 2012 absolvoval ekonomiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave.