Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Odborníci zo Slovenska a Česka diskutovali na pôde MIRRI SR o digitálnych riešeniach pre samosprávy a regionálnom rozvoji na základe dát

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) a Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) sa dnes v Bratislave zúčastnili na spoločnom workshope na tému Výzvy budovania digitálneho štátu, verejnej správy a mapovania územia 2024+. Na podujatí, ktoré sa konalo pod záštitou MIRRI SR, zúčastnení diskutovali o digitalizácii územnej samosprávy s cieľom prepojiť potreby územia v rámci budovania digitálneho štátu so širším kontextom štátnej stratégie v tejto oblasti.

„Pre zlepšenie procesu elektronizácie a digitalizácie na Slovensku je kľúčové nielen dokončiť už rozbehnuté IT projekty, ale aj otvoriť diskusiu o budúcom rozvoji obcí a regiónov v tomto smere. Digitalizácia územnej samosprávy so sebou prináša mnoho výziev, a to nie len u nás, ale aj v Českej republike. Príležitosť na spoluprácu vidíme predovšetkým v samotnom plánovaní a budovaní digitálnych služieb pre samosprávu a to prostredníctvom cloudových služieb a využívaní opensource softwaru,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Martin Bezek.

Združenie DEUS prevádzkuje informačný systém DCOM, ktorý vďaka prepojeniu s množstvom ďalších informačných systémov, registrov štátu a prepojeniam na účtovníctvo a registratúru, ponúka  samosprávam automatizáciu ich úkonov pre občanov a podnikateľov. Poskytuje elektronické služby od správy daní a poplatkov, cez ohlasovacie a registračné povinnosti až po vydávanie rybárskych lístkov. Jeho služby využíva viac ako 70 percent všetkých slovenských obcí a miest. „Dnešný workshop bol príležitosťou zdieľať cenné poznatky na medzinárodnej úrovni a prispieť do diskusie o procese digitalizácie štátu. Vidíme veľký priestor pre ďalší rozvoj nášho informačného systému vďaka inšpirácii z Českej republiky a ich skúsenostiam so zberom dát a ich následnou analýzou, ktorá je kľúčová pre regionálny rozvoj riadený na základe dát,“ zhrnula Katarína Vladár Lešková, výkonná riaditeľka združenia DEUS.

SMS ČR prevádzkuje systém AGIS, ktorý spája na jednom mieste údaje o obciach z rôznych registrov a databáz i z unikátneho terénneho šetrenia a prehľadne ich sprístupňuje online. „Vedúci predstavitelia samospráv, vyšších územných celkov a samozrejme aj ministerstiev potrebujú mať k dispozícii prehľadné informácie o území, ktoré spravujú, aby mohli efektívne vykonávať jeho správu a plánovať rozvoj. Dosiahnutie určitého stupňa digitalizácie údajov je v tomto ohľade základným východiskom a nás teší každá iniciatíva vedúca k výmene skúseností v tejto oblasti,“ dodala Eliška Olšáková, poslankyňa Poslaneckej snemovne PČR a predsedníčka Sdružení místních samospráv ČR.