Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Oznam: Sprístupnili sme na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k pripravovanému projektu s názvom „eSKa Cloud“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k pripravovanému projektu s názvom „eSKa Cloud“, ktorého  financovanie je zabezpečené prostredníctvom Investície č. 2 (Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy) v súlade s Reformou č. 2 (Centrálny manažment IT zdrojov) Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Účelom verejného pripomienkovanie je získanie konštruktívnych a cenných pripomienok k predmetnému projektu od všetkých stavovských organizácií ako aj  širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje informatizácií a digitalizácii systémov verejnej správy.

Cieľom pripravovaného projektu je vytvorenie centralizovanej modernej privátnej cloudovej infraštruktúry, ktorú tvorí viacero prostredí, či už virtuálnych alebo bare-metal technológií so širokou škálou základných cloudových služieb IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS, KaaS, CaaS. Motiváciou projektu „eSKa Cloud“ je navrhnúť centrálne riešenie pre všetky OVM na území Slovenskej republiky.

Projektová dokumentácia na verejné pripomienkovanie, ktorá pozostáva z Projektového zámeru vrátane Prílohy č.1: Zoznam rizík a závislostí, Prístupu k projektu, BC/CBA – odôvodnenie projektu s katalógom funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek, sa nachádza na tejto adrese. Relevantné pripomienky k projektovej dokumentácií predmetného projektu je možné zasielať v štruktúrovanej forme prostredníctvom tohto formulára a to v termíne najneskôr do 15.04.2023 na e-mailovú adresu: martin.tyles@mirri.gov.sk.