Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

OZNAM: Verejné pripomienkovanie národného projektu „Slovensko v mobile“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému projektu „Slovensko v mobile“.

Cieľom projektu „Slovensko v mobile“ je vytvoriť bezpečný spôsob autentifikácie fyzickej osoby pomocou natívnej mobilnej aplikácie, ktorá okrem vytvorenia základov pre kanál mobilného prístupu koncových používateľov k službám štátu v súlade so strategickou prioritou Multikanálový prístup umožní fyzickej osobe v procese samoobslužnej alebo asistovanej registrácie mID vytvoriť pomocou mobilného zariadenia FO autentifikačný certifikát, ktorý bude FO vedieť použiť opäť pomocou mobilného zariadenia FO na účely elektronickej komunikácie, využitie elektronickej identity osoby pre všetky prístupové miesta integrované na jednotné prihlásenie pomocou ústredného portálu na autentifikáciu FO.

Navrhované riešenie sa sústredí na tieto prípady použitia:

  • Vytvorenie autentifikačného certifikátu FO pomocou mobilného zariadenia a jeho zápis do registra autentifikačných certifikátov mID,
  • Autentifikácia FO pomocou mobilného zariadenia,
  • Prihlásenie k službe štátu pomocou autentifikácie FO použitím mobilného zariadenia,
  • Správa a zasielanie mobilných PUSH notifikácií na registrované mobilné zariadenia s aktivovanou aplikáciou “Slovensko v mobile”,
  • Doručenie kontextovej správy fyzickej osobe identifikovanej cez PČO,
  • Poskytovanie služieb autentifikácie FO pre verejný aj privátny sektor pomocou mobilného zariadenia v súlade s rozhodnutiami MIRRI najmä vo vzťahu ku komerčnému využitiu autentifikácie cez mID.

Vaše pripomienky k dokumentácii projektu Slovensko v mobile zasielajte prosím v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru na e-mailovú adresu: marian.ac@mirri.gov.sk  do 02.09.2022.

Dokumenty na stiahnutie nájdete na: https://metais.vicepremier.gov.sk/

Formulár na pripomienkovanie (.XLSX, 17 KB)